Draudzes nometne 18.–20. augustā Usmā

 „Jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā, tāpēc ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū.” /1.Kor. 1:5-6/

 Aicinām piedalīties mūsu draudzes ikgadējā vasaras nometnē, kas šogad notiks 18.–20. augustā Usmas mācītājmuižā. Pieteikšanās un plašāka informācija pieejama draudzes kancelejā.

Šogad Annas dienas svinības notiks divas dienas

“Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!” /34. Ps. 9/

 Esat mīļi aicināti uz kopīgu Annas dienas svinēšanu sestdien, 29. jūlijā, un svētdien, 30. jūlijā.

Sestdiena vairāk būs veltīta bērniem – no plkst. 10.00 notiks bērnu ansambļu koncerti, mūs apciemos kristīgie klauni, kā arī gaidāmas atrakcijas. Savukārt vakarā pasākumam aicinām pievienoties arī pieaugušos, jo baznīcas dārzā notiks slavēšana un sadziedāšanās, kā arī plānotas diskusijas ar mācītājiem par interesējošiem jautājumiem.

Svētdienu ievadīs svētku dievkalpojums plkst. 10.00, kam sekos kopīgs sadraudzības mielasts draudzes dārzā. Sirsnīgi aicinām ikvienu draudzes locekli uz kopā būšanu un dalīšanos savstarpējā priekā!

Aicinām uz ikgadējo laivu braucienu pa Abavu

No 24. līdz 27. jūlijam notiks ikgadējais Jelgavas Sv. Annas draudzes laivu brauciens! Šogad tas norisināsies pa Abavu – no Kandavas līdz Rendai. Maršruts ir gleznains, un dalībai tajā nav nepieciešama speciāla sportiskā sagatavotība.
Dalības maksa: 25,00 EUR no personas, kā arī līdzi jāņem 4 gaļas konservi kopīgo sadraudzības maltīšu gatavošanai.
Pieteikšanās: pieteikties, veikt samaksu un gūt informāciju par grupēšanos pa automašīnām var kancelejā pie Ineses un Evijas.

Aicinām uz bērnu un jauniešu dienas nometni „Ceļasoma…”

 „Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.” /Mk 10:14/

No 17. līdz 20. jūlijam Jelgavas Sv. Annas baznīcas dievnama teritorijā, Lielajā ielā 22A, notiks bērnu un jauniešu vasaras nometne. Šogad tā veltīta tēmai „Ceļasoma”.

Laiks: Nometne 17.–20.  jūlijā notiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Vecums: Aicināti piedalīties draudzes bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 16 gadiem.
Programmā: Nodarbības, dziedāšana un radošas aktivitātes, ekskursija, nakts orientēšanās u.c.
Dalības maksa: 20,00 EUR par bērnu (daudzbērnu ģimenēm tiks piemērota atlaide).
Pieteikšanās: līdz 19. jūnijam draudzes kancelejā.

Draudzes ekskursija uz Vidzemi 20. maijā

 „Beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru; tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.” /2.Kor 13:11/

20. maijā gaidāma draudzes ekskursija uz Vidzemes piekrasti – dosimies uz Salacgrīvu, pa ceļam ir plānotas pieturvietas vairākos dievnamos ar lūgšanām un slavēšanu, tāpat viesosimies Ainažos, Limbažos, Minhauzena muzejā, Krimuldā un Siguldā. Mīļi aicinām ikvienu kopā skaisti pavadīt nākamās brīvdienas!

Izbraukšana: plkst. 8.00 no baznīcas.
Dalības maksa: 10 EUR/personai.
Pieteikšanās un samaksa: draudzes kancelejā pie Ineses Preikšas.
 

Draudzes rekolekcijas 6.–7. maijā

“Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” /1.Jņ. 1:6-7/

 Aicinām piedalīties gan jauniesvētāmos, gan arī ikkatru draudzes locekli mūsu Sv. Annas baznīcas draudzes rekolekcijās 6.–7. maijā kempingā „Veccepļi”!
 Atrašanās vieta: Kempings „Veccepļi” atrodas Spārē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, LV-3298.
 Programmā: Bībeles studijas, slavēšana, lūgšanas un brīnišķīga kopā būšana, sadraudzībā ar draudzes locekļiem pagodinot un iepazīstot tuvāk Dievu, mūsu Debesu Tēvu.
Dalības maksa: 10,00 EUR no personas.
Pieteikšanās: draudzes kancelejā.

Sestdien lielā talka arī mūsu baznīcā

Sestdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 aicinām uz lielo pavasara talku mūsu baznīcas un tās teritorijas sakopšanai.

Plkst. 10.00 pulcējamies pie baznīcas, kur sadalīsimies vairākās grupās (daļa paliks baznīcas iekšpusē, daļa ārpusē, mazgājot logus, daļa palīdzēs savest kārtībā baznīcas apkārtni, un daļa dosies darboties uz mūsu draudzei piederošo namu Vecpilsētas ielā).

Darāmo darbu ir daudz, tāpēc no sirds priecāsimies par katrām palīdzīgām rokām un ikviena iespēju piedalīties mūsu baznīcas nama un tā teritorijas sakopšanā. Uzticībā kalposim Dievam un pateicībā parūpēsimies par savu dievnamu!

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Sv.Annas baznīcā

“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jņ 14:1-3)

9. aprīlī plkst. 10.00 ‒ Pūpolu jeb Palmu Svētdienas dievkalpojums
12. aprīlī plkst. 18.00 ‒ Trešdienas dievkalpojums
13. aprīlī plkst. 18.00 ‒ Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
14. aprīlī plkst. 12.00 ‒ Lielās Piektdienas dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 7.00 ‒ Lieldienu rīta dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 10.00 ‒ Lieldienu dievkalpojums
17. aprīlī plkst. 12.00 ‒ Otro Lieldienu dievkalpojums draudzes senioriem