Draudzes ekskursija uz Vidzemi 20. maijā

 „Beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājieties savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru; tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.” /2.Kor 13:11/

20. maijā gaidāma draudzes ekskursija uz Vidzemes piekrasti – dosimies uz Salacgrīvu, pa ceļam ir plānotas pieturvietas vairākos dievnamos ar lūgšanām un slavēšanu, tāpat viesosimies Ainažos, Limbažos, Minhauzena muzejā, Krimuldā un Siguldā. Mīļi aicinām ikvienu kopā skaisti pavadīt nākamās brīvdienas!

Izbraukšana: plkst. 8.00 no baznīcas.
Dalības maksa: 10 EUR/personai.
Pieteikšanās un samaksa: draudzes kancelejā pie Ineses Preikšas.
 

Draudzes rekolekcijas 6.–7. maijā

“Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” /1.Jņ. 1:6-7/

 Aicinām piedalīties gan jauniesvētāmos, gan arī ikkatru draudzes locekli mūsu Sv. Annas baznīcas draudzes rekolekcijās 6.–7. maijā kempingā „Veccepļi”!
 Atrašanās vieta: Kempings „Veccepļi” atrodas Spārē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā, LV-3298.
 Programmā: Bībeles studijas, slavēšana, lūgšanas un brīnišķīga kopā būšana, sadraudzībā ar draudzes locekļiem pagodinot un iepazīstot tuvāk Dievu, mūsu Debesu Tēvu.
Dalības maksa: 10,00 EUR no personas.
Pieteikšanās: draudzes kancelejā.

Sestdien lielā talka arī mūsu baznīcā

Sestdien, 22. aprīlī, plkst. 10.00 aicinām uz lielo pavasara talku mūsu baznīcas un tās teritorijas sakopšanai.

Plkst. 10.00 pulcējamies pie baznīcas, kur sadalīsimies vairākās grupās (daļa paliks baznīcas iekšpusē, daļa ārpusē, mazgājot logus, daļa palīdzēs savest kārtībā baznīcas apkārtni, un daļa dosies darboties uz mūsu draudzei piederošo namu Vecpilsētas ielā).

Darāmo darbu ir daudz, tāpēc no sirds priecāsimies par katrām palīdzīgām rokām un ikviena iespēju piedalīties mūsu baznīcas nama un tā teritorijas sakopšanā. Uzticībā kalposim Dievam un pateicībā parūpēsimies par savu dievnamu!

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Sv.Annas baznīcā

“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jņ 14:1-3)

9. aprīlī plkst. 10.00 ‒ Pūpolu jeb Palmu Svētdienas dievkalpojums
12. aprīlī plkst. 18.00 ‒ Trešdienas dievkalpojums
13. aprīlī plkst. 18.00 ‒ Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
14. aprīlī plkst. 12.00 ‒ Lielās Piektdienas dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 7.00 ‒ Lieldienu rīta dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 10.00 ‒ Lieldienu dievkalpojums
17. aprīlī plkst. 12.00 ‒ Otro Lieldienu dievkalpojums draudzes senioriem

Tiekamies koncertā A. Lotti „Vesperes” 9. aprīlī

2017. gada 9. aprīlī plkst. 17.00 mīļi aicinām uz Jelgavas Sv. Annas baznīcā gaidāmo koncertu Antonio Lotti „Vesperes”, kas būs Latvijas pirmatskaņojums.

 Koncertā piedalās: Jelgavas Kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris, Latvijas Radio kora grupa un solisti: I. Ezeriete (soprāns), I. Romancāne (soprāns), S. Kokina (mecosoprāns), D. Strautmane (mecosoprāns), A. Reinis (tenors), K. Rūtentāls (tenors), G. Dziļums (baritons), J. Kokins (bass).

 Diriģents: Aigars Meri.

Ieeja: par ziedojumiem.

 

Mūsu draudzē darbojas e-pasts aizlūgumiem

Image result for Praying_Hands_bible_table_actge7„Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt.18:19-20)

Ja Jums ir radusies nepieciešamība pēc aizlūguma, informējam, ka mūsu draudzē ir izveidots īpaši šim mērķim paredzēts e-pasts: aizlugumi@jelgavasannasbaznica.lv.

To var izmantot pašu vajadzībām, kā arī pieteikties, lai aizlūgtu par citiem. Ja, iesūtot aizlūgumu, pierakstīsiet, ka vēlaties aizlūgt kopā ar draudzi, tad šie aizlūgumi tiks lūgti trešdienas vai svētdienas Dievkalpojumā.

18. martā aicinām uz koncertu „Cilvēks. Pulenks”

2017. gada 18. martā plkst. 18.00 sirsnīgi aicinām uz Jelgavas Sv. Annas baznīcā gaidāmo koncertu „Cilvēks. Pulenks”.

Programmā: 20. gs. franču komponista Fransisa Pulenka mūzika. Dzirdēsiet kora mūziku, vokālo un kamermūziku, kā arī F. Pulenka daiļrades brieduma gadu spožāko pērli – kantāti “Gloria”, kas rakstīta korim, soprānam un orķestrim, taču Jums būs iespēja pirmo reizi to noklausīties pārlikumā ērģelēm, soprānam, korim, divām flautām, arfai un timpāniem. 

Koncertā piedalās: Jelgavas Svētku koris, Aigars Reinis (ērģeles), Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns), Edīte Ziemele-Kivila (klavieres), Elīza Sestule (čells), Anta Puķīte (akordeons), Sofija Čerņavska (flauta), Aleksandra Kolodinska (flauta), Anna Berkmane (timpāni), Tīna Bērziņa (arfa).

Diriģenti: Mārtiņš Klišāns un Guntis Pavilons.

Ieeja: par ziedojumiem Sv. Annas baznīcas ērģeļu atjaunošanai.

Mīļi aicinām uz gaidāmo pavasara sezonas iesvētes kursu

„Jēzus sacīja viņiem: “ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” /Jņ.6:35/

Jaunais iesvētes kurss sāksies 2017. gada 12. februārī, svētdienā, plkst. 12.15 jeb uzreiz pēc Dievkalpojuma norises. Pieteikšanās notiks uz vietas – pirmajā tikšanās reizē 12. februārī. Iesvētes mācību kurss sastāvēs no 15 tikšanās reizēm, nodarbības plānotas reizi nedēļā – trešdienu vakaros. Plašāka informācija tiks sniegta 12. februārī.

Iesvētes mācība nepieciešama, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā laulāties, kristīt bērnu, kļūt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties iesvētes kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt brīnišķīgus cilvēkus un iemantot jaunus draugus. Mīļi aicinām ikvienu interesentu iepazīt Kristīgo ticību, iemantot Dieva svētības un kļūt par Kristus Baznīcas locekli!