Dievkalpojums par godu jaunā LELB Liepājas diecēzes bīskapa ievešanai Jelgavas Sv. Annas baznīcā

foto_1948Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm!” /Ps.100:2/

2016. gada 8. oktobrī, sestdienā, plkst.16.00 notiks svētku Dievkalpojums par godu jaunā LELB Liepājas diecēzes bīskapa Hansa Martina Jensona ievešanai Jelgavas Sv. Annas baznīcā.

Atgādinām, ka, Liepājas bīskapam Pāvilam Brūveram dodoties pensijā, LELB 27. Sinodē 3. un 4. jūnijā par Liepājas diecēzes bīskapu tika ievēlēts Madonas iecirkņa prāvests Hanss Martins Jensons, kas amatā tika ievests 6. augustā Rīgas Domā. Turpmāk jaunā bīskapa pārraudzības apgabals būs Liepājas diecēze, kurā ietilpst seši LELB prāvesta iecirkņi – Grobiņas, Kandavas, Piltenes, Kuldīgas, Jelgavas un Bauskas.

Uzņemsim ar prieku, atvērtām un mīlestības piepildītām sirdīm mūsu jauno bīskapu, kopīgi svinot viņa ieiešanu Jelgavas Sv.Annas baznīcā 8. oktobrī!

Šogad Pļaujas svētkus svinēsim ar brīvdabas dievkalpojumu Hercoga Jēkaba laukumā!

tas-kungs-dod-est“Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.” /2.Kor.9:6/

Mīļi aicinām uz Pļaujas svētku brīvdabas dievkalpojumu svētdien, 2. oktobrī, plkst.10.00 Hercoga Jēkaba laukumā! Dievkalpojumā pateiksimies Dievam par aizvadīto Viņa žēlastības gadu, izlieto svētību mūsu zemei un tās bagātīgo ražu, aizlūgsim par mūsu pilsētu un tās iedzīvotājiem. Turpiniet lasīt

Aicinām uz gaidāmo rudens sezonas iesvētes kursu

images“Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā” /Jņ.12:46/

Jaunais iesvētes kurss sāksies 2016. gada 11. septembrī, svētdienā, plkst. 12.15 jeb uzreiz pēc Dievkalpojuma norises. Pieteikšanās notiks uz vietas – pirmajā tikšanās reizē 11. septembrī. Iesvētes mācību kurss sastāvēs no 15 tikšanās reizēm, nodarbības plānotas reizi nedēļā – trešdienu vakaros. Plašāka informācija tiks sniegta 11. septembrī.

Iesvētes mācība nepieciešama, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā laulāties, kristīt bērnu, kļūt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties iesvētes kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt brīnišķīgus cilvēkus un iemantot jaunus draugus. Mīļi aicinām ikvienu interesentu iepazīt Kristīgo ticību, iemantot Dieva svētības un kļūt par Kristus Baznīcas locekli!

Aicinām uz Annas dienas svinībām 31. jūlijā

annas baznica„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” /Fil 4:4/

Esat mīļi aicināti 31. jūlijā uz mūsu draudzes patroneses Annas vārda dienas svinībām! Tās ievadīs svētku dievkalpojums plkst.10.00, kam sekos kopīga sadraudzība, sadziedāšanās un svētku mielasts baznīcas dārzā. Sirsnīgi aicinām ikvienu draudzes locekli uz kopābūšanu un dalīšanos savstarpējā priekā Annas svinību dienā!

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas vasaras studijas bērniem „Radīts debesīs”

PROGRAMMAhappy-kids-singing-songs-around-camp-fire

 Norises laiks: 11. – 15. jūlijs

Norises vieta: „Kalna Žagari”, Tukuma novads, Smārdes pagasts, www.kalnazagari.lv

Izbraukšana: pirmdien, 11. jūlijā, plkst. 8.00 no Jelgavas Sv. Annas baznīcas ar kopīgu autobusu

Atgriešanās: piektdien, 15.jūlijā, plkst. 16.00 izbraukšana no „Kalna Žagariem” ar kopīgu autobusu vai vecāku transportu, plkst. 17.00 ierašanas pie Jelgavas Sv. Annas baznīcas Turpiniet lasīt

Atklāj baznīcu no jauna Baznīcu naktī 10. jūnijā

Jau otro gadu mūsu draudze piedalīsies baznicunaktsVislatvijas Baznīcu naktī, kas norisināsies 10. jūnijā. Mūsu dievnama durvis būs atvērtas no plkst. 18.00 līdz 01.00 naktī. Šajā laikā visiem interesentiem būs iespēja atklāt Jelgavas Sv. Annas baznīcu mazliet citādā veidolā – baudot vairākus koncertus, aplūkojot baznīcas vērtības un uzkavējoties lūgšanā. Turpiniet lasīt

Bībeles Studijas turpinās ar jaunu materiālu

Ar šo Svētdienu, 29.maiju Bībeles Studijās sākam jaunu metodisko materiālu – Bībele Atbrīvošanas Gaismā.
Programma ietver mājas studijas un nodarbības Mazajā Baznīcā tūlīt pēc Dievkalpojuma.
Jautājumu gadījumā un mājas uzdevuma saņemšanai lūdzam griezties pie nodarbību vadītājiem Rinalda (29111510) vai Ilvara (29242572).