Mīļi aicinām uz gaidāmo pavasara sezonas iesvētes kursu

„Jēzus sacīja viņiem: “ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” /Jņ.6:35/

Jaunais iesvētes kurss sāksies 2017. gada 12. februārī, svētdienā, plkst. 12.15 jeb uzreiz pēc Dievkalpojuma norises. Pieteikšanās notiks uz vietas – pirmajā tikšanās reizē 12. februārī. Iesvētes mācību kurss sastāvēs no 15 tikšanās reizēm, nodarbības plānotas reizi nedēļā – trešdienu vakaros. Plašāka informācija tiks sniegta 12. februārī.

Iesvētes mācība nepieciešama, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā laulāties, kristīt bērnu, kļūt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties iesvētes kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt brīnišķīgus cilvēkus un iemantot jaunus draugus. Mīļi aicinām ikvienu interesentu iepazīt Kristīgo ticību, iemantot Dieva svētības un kļūt par Kristus Baznīcas locekli!

Svētku laika dievkalpojumi mūsu draudzē

“Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.” (Jņ 3:30)

24. decembrī plkst. 16.00 un 18.00 ‒ Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.

 25. decembrī plkst. 10.00 ‒ Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums, kura laikā gaidāms Svētdienskolas bērnu muzikāli tematisks uzvedums. Pēc dievkalpojuma baznīcā plānota kopīga sadraudzība, līdzi ņemot groziņu.

 26. decembrī plkst. 12.00 ‒ Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums draudzes senioriem. Pēc dievkalpojuma baznīcā plānota sadraudzība.

31. decembrī plkst. 18.00 ‒ Vecgada vakara dievkalpojums.

1. janvārī plkst. 10.00 ‒ Jaungada dievkalpojums.

6. janvārī plkst. 18.00 ‒ Zvaigznes dienas dievkalpojums.

7. janvārī plkst. 13.00 ‒ Ziemassvētku kauju simtgades atceres Piemiņas dievkalpojums. Kalpo Sv.Annas draudzes mācītājs K.Kovaļovs, E.Lagzdiņa (soprāns), J.Kurševs (tenors), M.Ansonska (ērģeles), Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais koris „Svīri”, LLU vīru koris „Ozols”, diriģenti F.Stade un G.Galiņš.

 

Skaistāko Ziemas sajūtu koncerts “Debess dārzos”

Ceturtdien, 29. decembrī, plkst.19.00 mūs priecēs Vecgada koncerts „Debess dārzos”.

Muzicē: Sergejs Jēgers un Ieva Kerēvica, kā arī Romāns Vendiņš (klavieres), Norberts Skraucis (kontrabass), Andrejs Jevsjukovs (ģitāra).
Programmā: savīsies akadēmiskās mūzikas smalkās līnijas ar džeza temperamentu, skanēs gan mums visiem tik mīļās, gan ne tik bieži dzirdētās latviešu komponistu Jāņa Lūsēna, Riharda Dubras un Madara Kalniņa kompozīcijas, kā arī Ievas Kerēvicas sakomponētā dziesma ar Kārļa Skalbes vārdiem „Ziemassvētku roze”.

Koncerts “Tev tuvumā” Otrajos Ziemassvētkos

Pirmdien, 26. decembrī, plkst.16.00 mūsu baznīcā gaidāms Otro Ziemassvētku koncerts „Tev tuvumā”.

Muzicē:
Aija Andrejeva, Marts Kristiāns Kalniņš, “Putnu Balle”, koncerta īpašais viesis – Vilis Daudziņš.
Programmā: latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas.

Aicinām uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu “Kristus vēsts”

Ceturtdien, 22. decembrī, plkst. 19.30 gaidāms Ziemassvētku ieskaņas koncerts ”Kristus vēsts”.

Programmā: K. Sensānss „Ziemassvētku oratorija” un Ziemassvētku dziesmas. Muzicē: jauktais koris „Gavile” (Tukums), Jelgavas kamerkoris „TIK un TĀ”, Jelgavas un Ozolnieku novadu jauktais koris „SVĪRI”, Solvita Bukšāne (mecosoprāns), Aigars Reinis (ērģelnieks).

7. janvārī aicinām uz mūsu draudzes balli

download-1„Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu, jo redzi, Es pārradīšu Jeruzālemi priekam un tās tautu līksmībai. Un Es pats priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par Savu tautu.” (Jes 65:18-19)

2017. gada 7. janvārī, sestdienā, plkst. 18.00 mūsu draudzes locekļiem ir plānota balle par godu Zvaigznes dienai. Norises vieta – Jelgavas kultūras nams. Norises ilgums – līdz plkst. 23.00. Cena – 8,00 EUR no personas. Pieteikšanās – draudzes kancelejā.

Mūsu draudzē sākusi darboties zupas virtuves kalpošana

last-supper„Kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena.” (Jes 58:10)

Kopš oktobra Jelgavas Sv. Annas baznīcas draudzes namā sestdienās plkst. 11.00 iespējams saņemt siltu ēdienu līdzņemšanai. Šo atbalstu var saņemt Jelgavas trūcīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes izsniegta izziņa, kas apliecina trūcīgas personas statusu. Jāņem vērā, ka ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai, tādēļ līdzi jāņem pašiem savs tīrs trauks ēdienam. Plašāka informācija par zupas virtuvi pieejama pie mūsu draudzes māsas Astrīdas, tālr. 26499430. Zupas virtuves Jelgavā nodrošina arī citas baznīcas, tam piešķirts Jelgavas pašvaldības finansējums.