Aicinām uz Annas dienas svinībām 31. jūlijā

annas baznica„Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” /Fil 4:4/

Esat mīļi aicināti 31. jūlijā uz mūsu draudzes patroneses Annas vārda dienas svinībām! Tās ievadīs svētku dievkalpojums plkst.10.00, kam sekos kopīga sadraudzība, sadziedāšanās un svētku mielasts baznīcas dārzā. Sirsnīgi aicinām ikvienu draudzes locekli uz kopābūšanu un dalīšanos savstarpējā priekā Annas svinību dienā!

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas vasaras studijas bērniem „Radīts debesīs”

PROGRAMMAhappy-kids-singing-songs-around-camp-fire

 Norises laiks: 11. – 15. jūlijs

Norises vieta: „Kalna Žagari”, Tukuma novads, Smārdes pagasts, www.kalnazagari.lv

Izbraukšana: pirmdien, 11. jūlijā, plkst. 8.00 no Jelgavas Sv. Annas baznīcas ar kopīgu autobusu

Atgriešanās: piektdien, 15.jūlijā, plkst. 16.00 izbraukšana no „Kalna Žagariem” ar kopīgu autobusu vai vecāku transportu, plkst. 17.00 ierašanas pie Jelgavas Sv. Annas baznīcas Turpiniet lasīt

Atklāj baznīcu no jauna Baznīcu naktī 10. jūnijā

Jau otro gadu mūsu draudze piedalīsies baznicunaktsVislatvijas Baznīcu naktī, kas norisināsies 10. jūnijā. Mūsu dievnama durvis būs atvērtas no plkst. 18.00 līdz 01.00 naktī. Šajā laikā visiem interesentiem būs iespēja atklāt Jelgavas Sv. Annas baznīcu mazliet citādā veidolā – baudot vairākus koncertus, aplūkojot baznīcas vērtības un uzkavējoties lūgšanā. Turpiniet lasīt

Bībeles Studijas turpinās ar jaunu materiālu

Ar šo Svētdienu, 29.maiju Bībeles Studijās sākam jaunu metodisko materiālu – Bībele Atbrīvošanas Gaismā.
Programma ietver mājas studijas un nodarbības Mazajā Baznīcā tūlīt pēc Dievkalpojuma.
Jautājumu gadījumā un mājas uzdevuma saņemšanai lūdzam griezties pie nodarbību vadītājiem Rinalda (29111510) vai Ilvara (29242572).

Laivu brauciens pa Salacu

Salaca laivasAicinām no 6. līdz 10. augustam piedalīties ikgadējā draudzes laivu braucienā! Šogad brauciens notiks pa Salacu (maršrutā no Vecātes līdz Salacgrīvai). Dalības maksa 20,00 EUR no personas. Pieteikšanās draudzes kancelejā līdz 31. maijam.

Draudzes nometne

 „Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.” /Jk 4:8/

draudzes nometneAicinām piedalīties mūsu baznīcas ikgadējā vasaras nometnē 15.–17. jūlijā viesu namā „Kalna Žagari”!

Programmā: Bībeles studijas, radošās nodarbības, slavēšana, lūgšanas, sporta aktivitātes un brīnišķīga kopā būšana, sadraudzībā ar draudzes locekļiem pagodinot un iepazīstot tuvāk Dievu, mūsu Debesu Tēvu. Turpiniet lasīt

Draudzes ekskursija uz Kurzemi 28. maijā

„Beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājietiesLiepajasAnnasBaznica
savā starpā, esiet vienprātīgi, turiet mieru; tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.” /2.Kor 13:11/
 28. maijā gaidāma draudzes ekskursija uz Kurzemi – dosimies uz Liepāju, caur Saldu, pa ceļam apmeklējot dievnamus un muzejus. Atpakaļceļā apskatīsim Kuldīgu, Ventas Rumbu. Turpiniet lasīt

Mīļi aicinām uz Vasarsvētku un iesvētību dievkalpojumu!

“Dieva valstība nenāks redzamā veidā. Nedz arī kādi sacīs: redzi, šeit! – vai: tur! – jo, redzi, Dieva valstība ir jūsu vidū.” /Lk 17:20-21/
15. maijā, plkst. 10.00 norisināsies Vasarsvētku un iesvētību dievkalpojums, kura laikā mūsu draudzei pievienosies 49 jauni draudzes locekļi, kas šī gada februārī uzsāka Iesvētes mācību kursu. No sirds sveicam jaunos brāļus un māsas Kristū: Sanitu Agarsku, Valdi Apsīti, Intaru Birkertu, Zitu Birzgali, Guntaru Birziņu, Esteri Budraiti, Jāni Burgmani, Lieni Butkeviču, Līgu Būmani, Eduardu Doļegnovski, Lindu Dugi, Zani Dugi, Aivaru Dūmiņu, Kristu Esko, Asju Francuzeviču, Diānu Francuzeviču, Mārtiņu Gavriloviču, Austri Gietu, Dagniju Grabužu, Ritvaru Helmšteinu, Lieni Hivriču, Jāni Kalvi, Mārtiņu Klaužu, Dainu Kleinbergu, Edīti Kļaviņu, Arvi Krūmiņu, Rudīti Krūtaini, Māri Kūliņu, Montu Ķīvīti, Evitu Miķelsoni, Rihardu Mūrnieku, Lindu Ostrovsku, Lāsmu Pazerausku, Igoru Penčuku, Maksimu Poļakovu, Salomi Rēdmani, Jāni Silineviču, Viktoru Tālbergu, Ēriku Tiliku, Aiju Usoviku, Egilu Veisu, Kristu Vēzi, Broņislavu Vucēnu, Valteru Zabeļinu, Lauru Zālīti, Sigitu Zālīti, Aivi Zālīti, Agri Ziemeli un Diānu Zvegincevu.

Aicinām jaunos draudzes locekļus turpināt iesākto ceļu, būt atvērtiem Dieva darbam savā dzīvē, piedalīties dievkalpojumos un kalpot draudzei ar tām dāvanām, ko Dievs katram dāvājis.