2.jūnijā aicinām uz padziļinātu iesvētes mācību kursa semināru


“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” /Jņ.3:16/

Visi interesenti 2. jūnijā aicināti uz padziļinātu iesvētes mācību kursu par tēmu “Kristus krusts”, kas norisināsies Jelgavas Sv.Annas baznīcas telpās. Sākums – plkst. 10.00. Dienas kārtībā – slavēšana, lekcija, sadraudzība, diskusijas.

 

 

Uzsākta pieteikšanās bērnu un jauniešu vasaras studijai

Aicinām pieteikties bērnu un jauniešu vasaras studijai “Krājiet mantas debesīs nevis virs zemes”, kas no 2. līdz 5. jūlijam norisināsies Rojas luterāņu baznīcas draudzes namā.

Pieteikšanās: līdz 1. jūnijam draudzes kancelejā.
Vecums: 8-16 gadi.
Norises laiks: 2-5. jūlijs.
Norises vietas adrese: Enkuru iela 2, Roja, Rojas novads, LV-3264.
Dalības maksa: 25,00 EUR no personas.

Vasarsvētku dievkalpojums 20. maijā

“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” /Jņ.14:26/

Aicinām uz Vasarsvētku dievkalpojumu, kas norisināsies 20. maijā Jelgavas Sv. Annas baznīcā. 
Vasarsvētki jeb Svētā Gara izliešana ir ļoti svarīga diena. Šajā dienā Svētais Gars tika izliets pār Kristus mācekļiem. Gars nāca Kristus sūtīts no Dieva. Ar šo dienu iesākās Svētā Gara laikmets Baznīcas dzīvē. Svētā Gara nākšana iezīmē lielas pārmaiņas tajos, kuri saņem Svētā Gara piepildījumu. Viņš mums dod pārliecību un spēku, un arī gudrību – apliecināt to, kam mēs ticam. Svētais Gars vēl joprojām ir dzīvs un esošs Kristus Baznīcā. Viņš gaida mūsu atvēršanos, lai kļūtu prieka un spēka pilni. Tas dedzina, bet nesadedzina. Mēs piedzīvosim Dieva vadību.

Pēc Dievkalpojuma īss stāstījums par misiju Tanzānijā, ko vada Santa Cilēviča un kuru arī atbalsta mūsu draudze.

Aicinām uz ASV kora koncertu “Garīgie un laicīgie dziedājumi”

13. maijā plkst. 18.00 Jelgavas Sv. Annas baznīcā ar kormūzikas koncertu “Garīgie un laicīgie dziedājumi” viesosies Bemidži Valsts universitātes koris no ASV diriģenta Dvaita Džileka vadībā. Pateicoties labdaru atbalstam, ieeja koncertā būs bez maksas, ar ielūgumiem, kurus iespējams saņemt visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās. Turpiniet lasīt

Jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums

“Es Tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, mans stiprums. 
Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs.
Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus” /Ps. 18:2-4;33/

Aicinām 6. maijā plkst. 10.00 uz dievkalpojumu, kurā notiks jauno draudzes locekļu iesvētības.