Jelgavas Sv. Annas draudzes jaunieši

Šajā gadā ir uzsākta brīnišķīga tradīcija un sadraudzība – mūsu draudzes jauniešu tikšanās dažādos neformālos pasākumos gan baznīcā, gan ārpus tās, piemēram, kopīgos pārgājienos, filmu vakaros, nometnēs un citos piedzīvojumos. Šajās tikšanās reizēs jauniešiem ir iespēja uzzināt par aktuālām tēmām, sastopoties ar izaicinājumiem, bet saglabājot saikni ar Dievu, dalīties pieredzē ar citiem jauniešiem, uzzināt, ko Dieva Vārds saka dažādās dzīves situācijās, kā atrast nepieciešamo palīdzību jebkurā situācijā utt.

Jauniešu vakari

2016./2017. gada mācību sezonā ir īstenots vēl kāds svētīgs pasākums – tie ir jauniešu vakari, kas savu darbību uzsāka 6. oktobrī. Tikšanās notiek katru ceturtdienu, plkst. 19.00, Jelgavas Sv. Annas baznīcas telpās. Uz jauniešu vakariem ir aicināts ikviens pusaudzis, kas vēlas iepazīt Dievu, iemantot jaunus draugus, kā arī apgūt ģitāras spēli, jo šo nodarbību laikā jaunieši profesionāla mūziķa pavadībā mācīsies apgūt ģitāras spēles pamatprincipus.

Jauniešu vakaros sastopas dažādi un katrs savā ziņā unikāli jaunieši, kas uzklausa un pārdomā Dieva Vārdu, mācās veidot ciešākas attiecības ar Dievu un saviem līdzcilvēkiem, apgūst ģitāras spēli, kā arī lūdz, dzied un slavē Dievu. Tāpat dažādu rotaļu un aktivitāšu veidā tiek stiprināta savstarpējā sadraudzība. Jauniešu kalpošanas vadītāji – mācītājs Valdis Vircavs un jauniešu Svētdienskolas nodarbību skolotāji. Uz šiem vakariem mīļi tiek aicināts ikviens jaunietis, kas vēlas iepazīt Dievu, iegūt jaunus draugus un slavēt mūsu Tēvu Debesīs!

Skautu nodarbības

Skolēni, kuriem interesē piedzīvojumi un pārgājieni, var piedalīties kristīgo skautu nodarbībās, kurās jauniešiem ir iespēja caur spēlēm, rotaļām un dažādām aktivitātēm apgūt dažādas dzīvē nepieciešamas iemaņas un prasmes, attīstot savu personību gan garīgi, gan fiziski – piemēram, kā izdzīvot mežā, kā darboties komandā, kā palīdzēt krīzes situācijās. Tā ir iespēja jauniešiem balstīt savu vērtību sistēmu Dieva Vārdā un pilnveidoties kristīgā garā, lietderīgi pavadīt laiku ārpus skolas un iemācīties uzņemties atbildību. Mūsu draudzes jaunieši var pievienoties 41. skautu vienībai „Mežbrāļi”, ko vada skautmasters Ingus Meiliņš, tālr. 29651157, e-pasts: ventasvilks@inbox.lv.