Diakonija

Vārds “diakonia” cēlies no grieķu valodas un tulkojumā nozīmē „kalpošana”. Baznīcas izpratnē tā ir kalpošana savam tuvākajam visā tā veselumā – rūpes par sava tuvākā garu, dvēseli un miesu. Tā ir iespēja palīdzēt tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs – vecumā, slimībās, trūkumā un ikvienam, kam nepieciešams atbalsts, stiprinājums, drauga plecs. Diakonijas darbs nozīmē uzklausīt, mierināt, just līdzi priekos un bēdās. Jēzus Kristus ir mīlestība, tāpēc iesim un sniegsim to ikvienam, kam tas ir nepieciešams. Diakonijas darbā ļoti vajadzīgas tieši Tavas darba rokas – piesakies pie Zaijas, tel. 26434197.