11.augustā plkst.18:00 aicinām uz koncertu “Mūzika vijolei un ērģelēm”

Jelgavas Svētās Annas baznīcā
Sestdien, 11. augustā, plkst.18.00
Mūzika vijolei un ērģelēm
Muzicē vijolnieks Jāzeps Jermolovs
un ērģelniece Ilze Barlo

Koncertā skanēs Johana Sebastiana Baha, Georga Frīdriha Hendeļa, Džordža Gēršvina, kā arī latviešu komponistu Jēkaba Mediņa un Aivara Kalēja skaņdarbi.

Vijolnieks Jāzeps Jermolovs 2016. gadā ar izcilību ieguvis bakalaura grādu Vācijā – Hamburgas mūzikas un teātra augstskolā (profesors Andreas Rōhn) un pašlaik turpina studijas maģistrantūrā.
Ir vairāku starptautisku konkursu laureāts. Kā solists koncertējis Somijā, Francijā, Vācijā un Itālijā. Regulāri uzstājas dažādos festivālos, kameransambļu sastāvos un simfonisko orķestru koncertos. Kopš 2017. gada spēlē arī Hamburgas Kameroperas uzvedumos.

Ērģelniece Ilze Barlo ir Slokas ev.lut. draudzes ērģelniece, viena no Rīgas Doma koncertērģelniecēm, beigusi Latvijas Mūzikas Akadēmijas maģistrantūru, Tālivalža Dekšņa klasi. Studiju laikā, kā arī pēc maģistrantūras prakses ietvaros zināšanas papildinājusi Štutgartes mūzikas un mākslas augstskolā pie profesora Jorg-Hannes Hāna, kā arī meistarklasēs pie pazīstamiem Eiropas ērģelniekiem.

Aicinām piedalīties Annas dienas pasākumos 28.un 29.jūlijā

AnnasDiena2018

28.JŪLIJĀ NO PLKST.12:00 LĪDZ 17:00

BĒRNU SVĒTKI

“Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība.” Ps. 127:3

Aicinām bērnus kopā ar saviem mīļajiem:

DZIEDĀT kopā ar bērnu un jauniešu ansambļiem (Jelgavas Sv.Annas ev.lut.draudzes ansamblis un Slavēsanas grupa, “Karameles”, Bērnu vokālā studija “Gaismas bērni”, “Bon Bon”, Jelgavas Mūzikas vidusskolas jaunieši, “TirkīzBand” meitenes ar bērniem, Ingūna Lipska)

IZPĒTĪT Sv.Annas baznīcu un dārzu orientēšanās trasē

SKRIET stafetes

LEKT piepūšamajās atrakcijās

SAJUST dabas materiālus ar kājām “sajūtu takā”

ZĪMĒT uz akmeņiem vai koka ripām

DARBOTIES ar koka materiāliem

IEPAZĪT Dieva Vārdu ar jautājumu un atbilžu palīdzību

SPĒLĒTIES smiltīs

ĒST sadraudzības maltītē

PRIECĀTIES un LĪKSMOTIES!

28. JŪLIJĀ  NO PLKST.18:00 LĪDZ 21:00

SLAVĒŠANA, SARUNAS, SADRAUDZĪBA

Aicinām kopīgi pavadīt laiku, dziedot Slavēšanas dziesmas, noskaidrot sev svarīgus jautājumus, sarunājoties ar mācītājiem un piedaloties kopīgā sadraudzības maltītē.

29. JŪLIJĀ

PLKST.10:00 SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

PLKST.12:00 SVĒTKU SADRAUDZĪBAS MALTĪTE

2.jūnijā aicinām uz padziļinātu iesvētes mācību kursa semināru


“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” /Jņ.3:16/

Visi interesenti 2. jūnijā aicināti uz padziļinātu iesvētes mācību kursu par tēmu “Kristus krusts”, kas norisināsies Jelgavas Sv.Annas baznīcas telpās. Sākums – plkst. 10.00. Dienas kārtībā – slavēšana, lekcija, sadraudzība, diskusijas.

 

 

Uzsākta pieteikšanās bērnu un jauniešu vasaras studijai

Aicinām pieteikties bērnu un jauniešu vasaras studijai “Krājiet mantas debesīs nevis virs zemes”, kas no 2. līdz 5. jūlijam norisināsies Rojas luterāņu baznīcas draudzes namā.

Pieteikšanās: līdz 1. jūnijam draudzes kancelejā.
Vecums: 8-16 gadi.
Norises laiks: 2-5. jūlijs.
Norises vietas adrese: Enkuru iela 2, Roja, Rojas novads, LV-3264.
Dalības maksa: 25,00 EUR no personas.

Vasarsvētku dievkalpojums 20. maijā

“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” /Jņ.14:26/

Aicinām uz Vasarsvētku dievkalpojumu, kas norisināsies 20. maijā Jelgavas Sv. Annas baznīcā. 
Vasarsvētki jeb Svētā Gara izliešana ir ļoti svarīga diena. Šajā dienā Svētais Gars tika izliets pār Kristus mācekļiem. Gars nāca Kristus sūtīts no Dieva. Ar šo dienu iesākās Svētā Gara laikmets Baznīcas dzīvē. Svētā Gara nākšana iezīmē lielas pārmaiņas tajos, kuri saņem Svētā Gara piepildījumu. Viņš mums dod pārliecību un spēku, un arī gudrību – apliecināt to, kam mēs ticam. Svētais Gars vēl joprojām ir dzīvs un esošs Kristus Baznīcā. Viņš gaida mūsu atvēršanos, lai kļūtu prieka un spēka pilni. Tas dedzina, bet nesadedzina. Mēs piedzīvosim Dieva vadību.

Pēc Dievkalpojuma īss stāstījums par misiju Tanzānijā, ko vada Santa Cilēviča un kuru arī atbalsta mūsu draudze.

Aicinām uz ASV kora koncertu “Garīgie un laicīgie dziedājumi”

13. maijā plkst. 18.00 Jelgavas Sv. Annas baznīcā ar kormūzikas koncertu “Garīgie un laicīgie dziedājumi” viesosies Bemidži Valsts universitātes koris no ASV diriģenta Dvaita Džileka vadībā. Pateicoties labdaru atbalstam, ieeja koncertā būs bez maksas, ar ielūgumiem, kurus iespējams saņemt visās „Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās. Turpiniet lasīt

Jauno draudzes locekļu iesvētes dievkalpojums

“Es Tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, mans stiprums. 
Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs.
Dievs apjož mani ar spēku un dara līdzenus manus ceļus” /Ps. 18:2-4;33/

Aicinām 6. maijā plkst. 10.00 uz dievkalpojumu, kurā notiks jauno draudzes locekļu iesvētības.