Aicinām uz gaidāmo rudens sezonas iesvētes kursu

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā” /Jņ.12:46/

Jaunais iesvētes kurss sāksies 2017. gada 17. septembrī, svētdienā, plkst. 12.00 jeb uzreiz pēc Dievkalpojuma norises. Pieteikšanās notiks uz vietas – pirmajā tikšanās reizē 17. septembrī. Iesvētes mācību kurss sastāvēs no 15 tikšanās reizēm, nodarbības plānotas reizi nedēļā. Sīkāka informācija par nodarbību norises laikiem tiks sniegta 17. septembrī.

Iesvētes mācība nepieciešama, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā laulāties, kristīt bērnu, kļūt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties iesvētes kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt brīnišķīgus cilvēkus un iemantot jaunus draugus. Mīļi aicinām ikvienu interesentu iepazīt Kristīgo ticību, iemantot Dieva svētības un kļūt par Kristus Baznīcas locekli!

Aicinām uz Annas dienas svinībām 29. un 30. jūlijā

“Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!” /34. Ps. 9/

 Esat mīļi aicināti uz kopīgu Annas dienas svinēšanu sestdien, 29. jūlijā, un svētdien, 30. jūlijā.
Sestdiena vairāk būs veltīta bērniem – no plkst. 10.00 notiks bērnu ansambļu koncerti, mūs apciemos kristīgie klauni, kā arī gaidāmas atrakcijas. Savukārt vakarā pasākumam aicinām pievienoties arī pieaugušos, jo baznīcas dārzā notiks slavēšana un sadziedāšanās, kā arī plānotas diskusijas ar mācītājiem par interesējošiem jautājumiem.
Svētdienu ievadīs svētku dievkalpojums plkst. 10.00, kam sekos kopīgs sadraudzības mielasts draudzes dārzā. Sirsnīgi aicinām ikvienu draudzes locekli uz kopā būšanu un dalīšanos savstarpējā priekā! Turpiniet lasīt

25. augustā Jāņa Lūsēna jaunās instrumentālās mūzikas koncerts „AIZ… Mūzika vēlā vakarā”

Mīļi aicinām uz Jāņa Lūsēna mūzikas koncertu mūsu Jelgavas Sv. Annas baznīcā 25. augustā plkst.21.00.     

Šī gada augustā komponists Jānis Lūsēns dodas pie klausītājiem ar savu jauno instrumentālās mūzikas koncertprogrammu “AIZ… Mūzika vēlā vakarā”, kuru pats mākslinieks uzskata par savu līdz šim personīgāko muzikālo stāstu. To vasaras vakaros būs iespējams baudīt Krimuldas, Vecpiebalgas, Liepājas, Valmieras un Kuldīgas baznīcās. Septembrī koncertprogrammu būs iespēja dzirdēt arī Rīgā. Turpiniet lasīt

Draudzes nometne 18.–20. augustā Usmā

 „Jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā, tāpēc ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū.” /1.Kor. 1:5-6/

 Aicinām piedalīties mūsu draudzes ikgadējā vasaras nometnē, kas šogad notiks 18.–20. augustā Usmas mācītājmuižā. Pieteikšanās un plašāka informācija pieejama draudzes kancelejā.

Aicinām uz ikgadējo laivu braucienu pa Abavu

No 24. līdz 27. jūlijam notiks ikgadējais Jelgavas Sv. Annas draudzes laivu brauciens! Šogad tas norisināsies pa Abavu – no Kandavas līdz Rendai. Maršruts ir gleznains, un dalībai tajā nav nepieciešama speciāla sportiskā sagatavotība.
Dalības maksa: 25,00 EUR no personas, kā arī līdzi jāņem 4 gaļas konservi kopīgo sadraudzības maltīšu gatavošanai.
Pieteikšanās: pieteikties, veikt samaksu un gūt informāciju par grupēšanos pa automašīnām var kancelejā pie Ineses un Evijas.

Aicinām uz bērnu un jauniešu dienas nometni „Ceļasoma…”

 „Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.” /Mk 10:14/

No 17. līdz 20. jūlijam Jelgavas Sv. Annas baznīcas dievnama teritorijā, Lielajā ielā 22A, notiks bērnu un jauniešu vasaras nometne. Šogad tā veltīta tēmai „Ceļasoma”.

Laiks: Nometne 17.–20.  jūlijā notiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00.
Vecums: Aicināti piedalīties draudzes bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 16 gadiem.
Programmā: Nodarbības, dziedāšana un radošas aktivitātes, ekskursija, nakts orientēšanās u.c.
Dalības maksa: 20,00 EUR par bērnu (daudzbērnu ģimenēm tiks piemērota atlaide).
Pieteikšanās: līdz 19. jūnijam draudzes kancelejā.