Iesvētes kurss 2021.gada pavasaris

Mīļi aicinām ikvienu iepazīt Kristīgo ticību un kļūt
par Jelgavas Sv.Annas draudzes locekli!

Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.
/Jāņa ev.14:6/

KAD?
Iesvētes kurss sāksies 2021. gada 7.martā.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikšanās notiks klātienē, pirmajā tikšanās reizē, baznīcā pēc dievkalpojuma, plkst. 12:00, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai valstī.

KURŠ VAR PIEDALĪTIES?
– Ikviens, arī jau esošie draudzes locekļi, kas vēlas iepazīt Dievu un Viņa žēlastību;
– Kristīties un iesvētīties Sv. Annas ev. lut. draudzē;
– Vēlas atjaunot savas attiecības ar Dievu;
– Vēlas atsvaidzināt zināšanas kristīgajā ticībā;
– Vēlas atrast savu vietu draudzē.

KURĀS DIENĀS NOTIKS NODARBĪBAS?
Ceturtdienās, plkst. 19:00. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojums Covid-19 laikā, nodarbības notiks attālināti ZOOM platformā.

CIK ILGS IR ŠIS KURSS?
Trīs mēneši, no 7.marta līdz 23.maijam, kristības un iesvētības būs Vasarsvētkos.

ES GRIBĒTU VĒL KAUT KO NOSKAIDROT?
Tu vari jautāt:
Zvanot uz draudzes kanceleju – 29123969;
Rakstīt e-pastu – info@jelgavasannasbaznica.lv