Kategoriju arhīvs: Ārkārtas situācijas

Dievkalpojumu apmeklēšanas kārtība no 15.novembra

Bet visas žēlastības Dievs, kas Kristū Jēzū jūs aicinājis mūžīgajā godībā,
pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši,
darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus.
Viņam vara uz mūžiem. Āmen!
/1.Pētera 5:10-11/

Labdien, mīļā Jelgavas Sv. Annas draudze!
Kā jau esat dzirdējuši, tad sākot ar 15. novembri valstī ir noteikti ierobežojumi, kas saistīti ar sabiedrisko vietu, tai skaitā dievnamu, apmeklēšanu zaļajā un sarkanajā režīmā!
Tā kā mums ir svarīgs ikviens no Jums, tad Dievkalpojumi Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē notiks sekojoši.

Zaļais režīms.
Dievkalpojums notiek kā ierasts pilnā apjomā.
Lai apmeklētu dievkalpojumu, nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas identifikācijas dokumentu (pase, vai ID apliecība). Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāuzrāda sertifikāts.

Tuvākie dievkalpojumi zaļajā režīmā:
24.11. trešdiena
01.12. trešdiena
05.12. svētdiena
15.12 trešdiena

Sarkanais režīms.
Dievkalpojumi notiek saīsinātā formā. Dievnamā drīkst uzturēties līdz 15 min.

Tuvākie dievkalpojumi sarkanajā režīmā:
28.11.svētdiena (sarkans)
08.12.trešdiena (sarkans)
12.12.svētdiena (sarkans)

Dievkalpojumi notiek kā ierasts: trešdienās pl.18.00 un svētdienās pl.10.00.
Mēs turpināsim dievkalpojumu tiešraides no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles svētdienās 10:00 Facebook kontā.
Tie, kuri sekosiet līdz dievkalpojuma norisei attālināti, Svēto Vakarēdienu varēsiet saņemt individuāli svētdienās pēc dievkalpojuma līdz 12.30.
Ja jums nav iespēja sekot līdz dievkalpojumam attālināti, mācītājs aprūpēs ar grēku atlaišanu, Evaņģēliju, lūgšanu, Svēto Vakarēdienu un svētību individuāli svētdienās no 10:00 līdz 12:30 un trešdienās no 17:00 līdz 19:00.
Ja ir kādi jautājumi, zvaniet pa telefonu vai rakstiet e-pastā. Kontaktinformācija atrodama mūsu draudzes mājas lapā.

Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs Valdis Vircavs.
Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies! 

Par dievkalpojumiem valstī noteikto ierobežojumu laikā

Mīļā draudze!

Gribu jūs informēt, kā turpināsim kalpot Tam Kungam jeb, pareizāk sakot, kā Tas Kungs turpinās savu žēlsirdības darbu Jelgavā un tās apkārtnē.

Kādā no pagājušā gada nogales sprediķiem, kad situācija valstī bija līdzīga šobrīd esošajai, bet nebija tik kritiska, minēju, ka situācija pasaulē un cilvēku dzīvēs kļūs vēl smagākas, ja sabiedrības bezdievība turpināsies. Dievam būsim pavērsuši savu muguru un ne vaigu, nenožēlosim savus grēkus un neatgriezīsimies no tiem. Daudzi turpina ignorēt garīgās patiesības, bet Dievs dažādos veidos, arī caur pandēmiju, cenšas atvērt mums acis, lai mēs ieraudzītu Viņa dāvāto palīdzību Jēzū Kristū. Ko darīt šajā situācijā?

Šo svētdien Evaņģēlija lasījums būs no Marka evaņģēlija 10. nodaļas, kurā aprakstīts notikums ar aklā dziedināšanu. (Bībele jums ir, aicinu pašiem sameklēt šo Rakstu vietu un izlasīt).

Aklais Bartimejs sēž ceļmalā un dzird, ka ļaužu pūlis iet garām. Uzzinājis, ka Jēzus ir šajā gājienā, stiprā balsī sāk kliegt: „Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!”. Bet tur ir daži, kuri vēlas apklusināt kliedzēju, viņi to apsauca, lai paliek klusu, bet tas jo vairāk brēca: „Dāvida dēls, apžēlojies par mani!”.

Bībelē ir vairāki notikumi, kad nonākuši grūtās dzīves situācijās, pat dzīvības briesmās, cilvēks kliedz uz Dievu, zinot, ka Viņš ir vienīgais, kurš var palīdzēt. Tā notiek ar Mozu (viņš patiešām kliedz uz Dievu), arī ķēniņš Dāvids un to arī redzam notikumā ar aklo Bartimeju.

Uz ko mēs kliedzam, kad ir grūti? Droši vien ir dažādi. Dažkārt uz to, kurš pirmais gadās ceļā. Dažreiz zinām, kurš ir vainīgs, un izkliedzamies uz viņu, vai nu tas ir mājdzīvnieks, vīrs, sieva, bērni, kolēģi, padotie. Šodien populāri ir izkliegties uz valdību vai tiem, kuri nedomā kā es. Bet Bartimejs kliedz uz Jēzu, un pēc nelielas diskusijas saņem dziedināšu no Jēzus. Bartimejs kļūst redzīgs. Dievs dažādos veidos, arī caur pandēmiju, cenšas atvērt cilvēka acis, lai ieraudzītu Viņa dāvāto palīdzību Jēzū Kristū. Varbūt tajā vietā, lai mēs kliegtu viens uz otru, brēksim uz Dievu, jo Viņš ir vienīgais, kurš var palīdzēt šajā situācijā. Kamēr brēksim viens uz otru vai ignorēsim Dieva eksistenci, situācija kļūs tikai smagāka.

Dievkalpojumi Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē, Dalbes, Kalnciema-Klīves un Sesavas baznīcās notiks kā iepriekš.

Mēs atsāksim dievkalpojumu tiešraides no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles svētdienās
10:00 Facebook kontā.

Jelgavas Sv. Annas dievnams atvērts individuāliem dievlūdzējiem svētdienās no 9:30 līdz 12:30 un trešdienās no 17:00 līdz 19:00, mācītājs sava amata pienākumos vadīs dievkalpojumu svētdienās 10:00 un trešdienās 18:00.

Tie, kuri sekosiet līdz dievkalpojuma norisei attālināti, Svēto Vakarēdienu varēsiet saņemt individuāli svētdienās no pl. 11.00 līdz 12:30.

Ja jums nav iespēja sekot līdz dievkalpojumam attālināti, mācītājs aprūpēs ar grēku atlaišanu, Evaņģēliju, lūgšanu, Svēto Vakarēdienu un svētību individuāli svētdienās no 10:00 līdz 12:30 un trešdienās no 17:00 līdz 19:00.

Ja ir kādi jautājumi, zvaniet pa telefonu vai rakstiet e-pastā. Kontaktinformācija mūsu draudzes mājas lapā.

Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs Uldis Gailītis.

Ziemassvētku dievkalpojumu laiki, informācija par pieteikšanos un tiešraidēm

Mīļā draudze!

Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks, kad svinēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus dzimšanu! Vai šogad būs iespēja apmeklēt baznīcu? Vai vajag?

Ir ārkārtas situācija, jo izplatās slimība. Tomēr arī šajos apstākļos eņģeļi turpina līksmot par Kristus piedzimšanas notikumu un aicina to darīt arī mums, jo „eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.”(Lk.2:10-11). 

Kur šogad svinēt – mājās vai baznīcā? Uz to katram pašam jāmeklē atbilde savā sirdī un prātā. Piesardzība ir svarīga. Turklāt katram no mums ir atšķirīgs dzīvesveids un veselības stāvoklis, pārdevēja ik dienu ir tuvākā kontaktā ar daudziem cilvēkiem, savukārt cits nedēļām ilgi neiziet no mājas, lai neriskētu. Pats svarīgākais ir, lai Kristus piedzimšanas svētkus mēs svinētu ar priecīgu un mierīgu sirdi, kā Dievs to iecerējis. Eņģeļu vēsts paliks un nāks mums līdz kā mājās, tā baznīcā, cauri laikiem, situācijām, valdības rīkojumiem un citiem notikumiem mūsu dzīvē.

Svētku dievkalpojumi
Tiem, kas izvēlas nākt uz baznīcu, jāzina sekojošais. Ievērojot valdības noteikumus, esam izrēķinājuši, ka šobrīd mūsu dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties 50 cilvēki. Mūsu pašu draudzei ir pienākums un atbildība raudzīties, lai nesanāktu vairāk par 50. Iepriekšējos gados uz Ziemassvētku vakara dievkalpojumu ir nākuši krietni vairāk cilvēku, tāpēc šogad 24. decembrī mums būs četri dievkalpojumi.

  • 24. decembrī dievkalpojumi (bez Svētā Vakarēdiena) būs pulksten 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 
  • 25. decembrī 10:00 būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  • 26. decembrī 10:00 būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Pieteikšanās
Uz dievkalpojumiem mūsu baznīcā šogad ir jāpiesakās. Kāpēc? Lai tu varētu nākt vai braukt uz dievkalpojumu ar pārliecību un mierīgu sirdi, ka varēsi tajā piedalīties. Lai nerastos situācija, kad kāds tiek atraidīts un paliek aiz durvīm ar sāpošu sirdi, jo dievnamā tajā brīdī jau ir sanākuši 50 cilvēki un nebijām padomājuši, kā to risināt.

Piesakies zvanot draudzes lietvedei Inesei Preikšai + 371 29 123 969 vai raksti uz info@jelgavasannasbaznica.lv līdz 23. decembra 15.00!  Inese informēs tevi par iespējām un reģistrēs tevi un tavus tuviniekus uz izvēlēto laiku. Ja uz tevi interesējošo laiku jau būs pieteikušies 50 cilvēki, piedāvāsim apmeklēt dievkalpojumu citā laikā, kad ir brīvas vietas. Piesakoties pa e-pastu, piereģistrēts būsi, kad saņemsi apstiprinājumu. 

Tiešraides draudzes facebook lapā
Dievkalpojumu tiešraides notiks 24. decembrī pulksten 15:00, 25. decembrī – 10:00, 27. decembrī – 10:00.

Īpaša piesardzība
Pašsaprotami, ka dievkalpojumos šobrīd lietosim sejas aizsegus un ievērosim drošu attālumu viens no otra. Atgādinām, ka īpašu piesardzību ir aicināti ievērot cilvēki vecumā virs 65 gadiem, cilvēki ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī cilvēki ar imūndeficītu. Cilvēkiem ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām un cilvēkiem, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, ir jāpaliek mājās.

Turpiniet lasīt

Kā tagad apmeklēsim baznīcu?

Dievkalpojumi notiek, tos var apmeklēt. Dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu savai dzīvei.

Turklāt Dievs mums ir dāvājis saprātu un licis rūpēties par savu un līdzcilvēku miesu arī slimības epidēmiju laikā, lai tā būtu vesela un dzīvotu. Kurš to teica? To rakstīja Mārtiņs Luters pirms 493 gadiem lielas epidēmijas laikā.

Tāpēc arī tagad izmantosim šo Dieva dāvanu un ievērosim dažus piesardzības pasākumus. Pacietīsim pat mazas neērtības, lai neapdaudētu sevi un līdzcilvēkus. Un ar vienprātību un gudru darbību liksim vīrusam iznīkt!

Turpiniet lasīt

Par dievkalpojumu apmeklēšanu

Mīļā Annas draudze.

Valdība ir mīkstinājusi pulcēšanās ierobežojumus. Ko tas nozīmē mums?

Dievkalpojumi, kā ierasts, turpinās notikt svētdienās plkst. 10.00 un trešdienās plkst 18.00 un tos pārraidīsim arī mūsu facebook lapā. Kas attiecas uz dievkalpojumu apmeklēšanu klātienē, –  sekosim līdzi cilvēku skaitam, lai ievērotu atbildīgo dienestu norādes. Mūsu baznīca ir liela un plaša, ievērosim 2 metru attālumu vienam no otra. Baznīcā ir roku dezinfekcijas līdzekļi, sveicinām viens otru no attāluma.

Turpiniet lasīt

Bībeles stundās piedalies ar interneta palīdzību

Papildināts 2020. gada jūnijā: Bībeles stundas 2020. gada vasarā nenotiek, tās atsāksies rudenī.

Ar interneta palīdzību tu tagad vari ne vien piedalīties dievkalpojumos, bet arī Bībeles stundās. Caur Bībeli ar mums runā Dievs, tāpēc ir svarīgi klausīties Viņa teikto un saprast. To tev palīdzēs Bībeles stundas, ko vada mācītājs. Piedales tajās no mājām, caur datoru vai viedtālruni.

Turpiniet lasīt