Kategoriju arhīvs: Bez tēmas

Aicina jau sestais slavēšanas un sadraudzības vakars Cinīšos

Labdien, mīļie brāļi un māsas Kristū!

“Tu man dari zināmu dzīvības ceļu. Prieka pilnība ir Tava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.” (Ps. 16:11)

Mums apkārt esošā pasaule mainās, esam spiesti mainīties tai līdzi. Ierobežojumi Covid-19 dēļ, ilgas pēc normālas dzīves… Karš Ukrainā un ticība, ka tam vienreiz jābeidzas. Cilvēki paši sevi ierobežo un pievienojas dažādiem uzskatiem, pieļauj, ka šķeļamies un cīnāmies viens pret otru.

Bet Trīsvienīgais Dievs ir nemainīgs, taisns un patiess, mīlošs. Viņam ik mirkli esam Viņa mīļie bērni. Viņš mūs sauc pie sevis.

Mūsu ģimenei ir bijis daudz pārbaudījumu, tomēr gribam pateikties, izlūgt žēlastības laiku pasaulei, Latvijai, manai draudzei un mūsu ģimenei. Slavēt un pateikties…

No sirds priecājamies, ka arī šogad drīkstēs būt slavēšanas un pielūgsmes vakars. Tāpēc jau sesto gadu rakstu Jums un aicinu – 2022. gada 23. jūnijā plkst. 18 Cinīšos Sesavā būs slavēšanas un sadraudzības vakars. Esat mīļi aicināti būt ar mums, lai visi kopā dotu godu Dievam. Līdzi varat ņemt groziņus sadraudzības brīžiem.

Pieteikties līdz 20. jūnijam pie Ilzes (mob. 29364886) vai Jāņa (mob. 22011132). Tas nepieciešams, ja kādam nav transporta, lai varam saorganizēt Jūsu ierašanos un nokļūšanu atpakaļ, kā arī šoferīšiem izstāstīt ceļu uz Cinīšiem vai nosūtīt atrašanos vietas koordinātes.

Paldies Dievam, ka Viņš sūta tik daudz mīļu cilvēku no dažādu konfesiju Jelgavas un Jelgavas novada draudzēm ar dažādu veidu palīdzību, lai šis vakars varētu būt. Paldies Jēkabam Ozolam par skaisto afišu un mūziķiem.

Paldies arī mācītājam Valdim Vircavam, ka uzņemas mūs atbalstīt, un ikvienam, kas patur mūs savās lūgšanās.

Ja dažādu iemeslu dēļ nevarēsiet būt kopā ar mums, esat aicināti paturēt mūs visus savās lūgšanās gan līdz slavēšanas vakaram, gan arī 23. jūnijā.

Ilze un Jānis Kreisleri

Adventa laika lekciju cikls.

Attēls no www.pexels.com

Šajā lekciju ciklā “DIEVA TĒLS CILVĒKĀ KĀ PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATS” kopā ar jau iepazīto Mg. Teol. Daci Dolaci apskatīsim no Baznīcas antropoloģijas (jeb Baznīcas bibliskās mācības par cilvēku) viedokļa, kas ir Dieva tēls un tā līdzība cilvēkā, un, ko tas praktiski nozīmē mūsu dzīvē.
Lekciju ciklu organizē Jelgavas Sv. Annas draudzes MKV*. Lekcijas notiks attālināti, izmantojot ZOOM, internetā.
Tās notiks trīs darbadienu vakarus: 3., 10., 17., decembrī plkst. 19:00.
Lai pievienotos lekcijām, izmanto pieejas kodus:
Meeting ID: 865 391 1036
Passcode: svanna

Dalība maksa nav noteikta, taču, lai segtu lektores un ZOOM izdevumus,
lūdzam ziedot pēc sirds aicinājuma.

Jelgavas sv. Annas draudzes rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000159053
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV48HABA0551004912591
Mērķis: Ziedojums par lekcijām

* MKV ir mācītāju kalpošanas vietas – Jelgavas Sv. Annas, Sesavas, Dalbes, Kalnciema-Klīves draudzes.

Tikšanās ar Santu Cileviču

Foto no http://www.gregors.lv/demo/misija/projekti

Jau ilgāku laiku Jelgavas Sv. Annas draudze ik mēnesi finansiāli atbalsta misijas darbu Tanzānijā. Tur šajā kalpošanā piedalās Santa Cileviča kopā ar vīru Kevinu un viņu diviem bērniem (Lūkass – 6 gadi, Adelīna – 5 mēneši). Jau 9 gadus viņi dzīvo un kalpo Tanzānijā, Āfrikā.
Šobrīd viņu kalpošana galvenokārt koncentrējas ap nelielā ciematā Bviti izveidoto izglītības centru, kurā darbojas četras klases – pirmsskolas grupa un no 1. līdz 3.klasei. Centra darbība palīdz ne vien sekmēt izglītību šajā apvidū un attīstīt bērnos Dieva doto potenciālu, bet arī izveidot kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem, kas ir nozīmīgi evaņģēlija vēsts uzņemšanai.
Šobrīd Santa ciemojas Latvijā un tikšanās reizē mūsu draudzē, ceturtdien, 14. oktobrī, plkst. 18:00, pastāstīs par misijas darbu un dzīvi Tanzānijā.
Lai arī sākotnēji satikšanās bija paredzēta klātienē, baznīcā, bet tagad tā noritēs ar ZOOM palīdzību.
TIKŠANĀS ID: 894 8755 0329
PIEKĻUVES KODS: 580236
Datums un laiks paliek tas pats:)