Diakonija

Diakonija ir kalpošana cilvēkam visā tā veselumā – rūpes par garu, dvēseli un miesu. Piedaloties diakonijas darbā tev ir iespēja palīdzēt tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs – vecumā, slimībās, trūkumā  vai citās situācijās, kad nepieciešams atbalsts, stiprinājums, pleca sajūta. Jēzus Kristus ir mīlestība un milestība ir cieši saistīta ar pazemību un kalpošanu.

Kalpošanas darbs mūsu draudzē

Mūsu draudzē šī kalpošana visbiežāk notiek palīdzot veciem cilvēkiem, tos uzklausot, mierinot, jūtot līdzi priekos un bēdās, palīdzot saglabāt saiti ar draudzi un Dievu un palīdzot ar praktiskām lietām. Piemēram, draudzes seniorus personiski uzaicinām uz Lieldienu un Ziemassvētku dievkalpojumiem senioriem, sarūpējam mielastu un dāvanas. Citreiz palīdzam jaunākiem draudzes locekļiem slimībā vai sadzīves grūtību risināšanā. Diakonijas darbā iesaistītie ik pa laikam uzņemas atbildību arī par virtuvi un ēdināšanu draudzes pasākumos, nometnēs un svētkos.

Pievienojies, izmēģini

Diakonijas darbs ir brīvprātīgs. Katrs pats nosaka, cik daudz laika var veltīt kalpošanai. Kalpošanas iespējas pastāv visu laiku, jo mīlestības darbam nav gala. Ja apsver iespēju palīdzēt citiem sākot ar dažām stundām mēnesī, aprunājies ar diakonijas grupas vadītāju Zitu, tel. 29787083.