Aizlūgums

Aizlūgumu par sevi, vai citu cilvēku vari uzrakstīt un nosūtīt uz draudzes kancelejas epastu info@jelgavasannasbaznica.lv (tas tiks nodots mācītājam) vai personīgi iedot mācītājam. Dievkalpojuma laikā, Lielajā draudzes lūgšanā mācītājs kopā ar visu draudzi aizlūgs par tevi vai cilvēku, par kuru vēlies lūgt.

Kāpēc aizlūgums?

Aizlūgums ir nepieciešams īpašos dzīves gadījumos. Piemēram, ja cilvēks pats nespēj palūgt, ja lūgšanā nesaņem no Dieva atbildes, ja ir izmisis, ja ir nonācis grūtas izvēles priekšā, vai, ja meklē citus palīdzības avotus.  Aizlūgums nepieciešams, lai cilvēks caur draudzi vai mācītāju saņemtu atbildi uz savu konkrēto lūgšanu, kā arī, lai būtu vienotībā ar Jēzu Kristu un Viņa baznīcu. Kā saka Dieva vārds “Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū (Mateja 18:20)