Lūgšana

Kāpēc lūgt?

Lai veidotu attiecības, ir jārunā. Lūgšana ir komunikācijas forma ar Dievu, kad cilvēks atzīst Dievu kā vienīgo un patieso autoritāti savai dzīvei. Kā arī ticībā paļaujas uz Dieva spēju palīdzēt jebkurā dzīves situācijā. Tradicionāla lūgšana, ko atpazīst vairums cilvēku ir Mūsu Tēvs lūgšana. To apstiprina arī Jēzus Kristus, mācot savus mācekļus lūgt tādā veidā (Mt.6:9-15; 7:7-11 un LK.11:1-4). 

Kā lūgt?

Lūgšanu saturs, veidi un to izpildījums mēdz būt dažādi. Bieži cilvēki vaicā: vai es pareizi lūdzu, kā man jālūdz, lai Dievs sadzirdētu un uzklausītu manu lūgšanu?

Dievs uzklausa visas lūgšanas, kas nāk no patiesas sirds. Svarīga nav tik daudz forma, kā lūdzam, bet ar kādu sirdi mēs nākam Dieva priekšā. Vai tava lūgšana būs prasība Dievam izpildīt visas tavas vajadzības un iegribas? Vai varbūt tā būs pazemīgs lūgums pēc palīdzības visās dzīves situācijās un paļāvība, ka Dievs ir uzticams?

Lūgšanu veidi

  • Ikdienas vajadzībās iesaka lūgt Mūsu Tēvs lūgšanu, kurā izteiktas cilvēka un Dieva, kā arī cilvēku savstarpējās attiecības.
  • Lūgšana par sevi. Esam aicināti lūgt katrs par sevi, savām vajadzībām, attiecībām ar Dievu un cilvēkiem.
  • Lūgšana par citiem cilvēkiem. Tāpat esam aicināti arī aizlūgt par citiem cilvēkiem, piemēram, savu ģimeni, draudzi un valsti kopumā. 
  • Lūgšanas īpašās dzīves situācijās. Slimībā, trūkumā, dziedināšanā, palīdzībā, briesmās esam aicināti lūgt gan individuāli, gan arī savu  lūgšanu vajadzību nest draudzes priekšā un aizlūgt kopā ar draudzi Dievkalpojumā.
  • Īpaša lūgšanas forma ir pateicības lūgšana, par to, ka Dievs ir atbildējis, sadzirdējis, uzklausījis un mēs savās sirdīs jūtamies pateicīgi par konkrēti mums izrādīto Dieva žēlastību.
  • Dažādas lūgšanas vari atrast arī Dziesmu grāmatā. Tajā ir atrodamas vairākas litānijas, ko izmanto Dievkalpojumos Lielās draudzes lūgšananas laikā, arī lai kopībā noturētu lūgšanu svētbrīžus, kā arī individuālas lūgšanas dažādiem dzīves gadījumiem: piemēram, rītā, vakarā, pirms un pēc maltītēm, dodoties ceļā, grūtībās un citās situācijās). Dziesmu grāmatu vari iegādāties kristīgās literatūras veikalos IHTISAMNIS.

Mūsu Tēvs

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen.