Kalpošana un ziedošana

Atbalstīt draudzi un kalpot Dievam tu vari dažādos veidos.

Tavs darbs un laiks

Tu vari piedalīties diakonijas darbā, pievienoties korim, dāmu komitejai, palīdzēt saimnieciskos darbos, teritorijas uzkopšanas darbos, piedalīties baznīcas talkās un dažādos pasākumos, kur vajadzīgi brīvprātīgie. Taču iespējams tev ir prasmes, kas noderēs citur. Pastāsti par tām draudzes priekšniekam vai mācītājam. Iespējams mums jau ir kāda iecere, kur tās būs vajadzīgas. Vai zināsim par tevi, kad šāds dabs parādīsies. 

Tavs ziedojums

Ja tev ir iespēja, atbalsti draudzi ar ziedojumu, jo draudze balstās gandrīz tikai uz ziedojumiem. Ar ziedojumu palīdzību tiek apmaksāti komunālie maksājumi, maksāti nodokļi un nodevas, veikti remonti, segti draudzes ikdienas un saimnieciskie izdevumi, organizēti svētki. Ziedojumu vari atstāt ziedojumu kastītē vai pārskaitīt uz draudzes kontu ar norādi “ziedojums”. Ja tev ir iespēja un vēlies palīdzēt kādam konkrētam mērķim, tad aprunājies ar mācītāju un uzzini vairāk par draudzes šī brīža vajadzībām un vēl neīstenotajām iecerēm vai, ja tev jau ir kāda iecere, izstāsti viņam par to.