“KAISLĪBAS jeb DVĒSELES PATALOĢIJAS”

Gavēņa laika lekciju ciklu “KAISLĪBAS jeb DVĒSELES PATALOĢIJAS” organizē Jelgavas Sv. Annas draudzes MKV (mācītāju kalpošanas vietas) Jelgavas Sv. Annas, Sesavas, Dalbes, Kalnciema-Klīves draudzes. Lekcijas notiks piektdienās, plkst. 18:30 attālināti, izmantojot Zoom, internetā.
Lai piedalītos, pieslēdzies ar saiti ŠEIT

Vai izmanto pieejas kodus:
Meeting ID: 865 391 1036
Passcode: svanna


Tās vadīs Dace Dolace, Mag.theol.
Lekcijas notiks 26. februārī; 5.,19. un 26.martā. Diskusijas par dzirdēto ieplānotas 12.martā. Runāts tiks par sekojošam tēmām:

  • Nesātība
  • Mantkārība
  • Nešķīstība
  • Dusmas
  • Skumjas
  • Grūtsirdība
  • Godkāre
  • Lepnība

Dalība maksa nav noteikta, taču, lai segtu lektora un Zoom izdevumus,
lūdzam ziedot pēc sirds aicinājuma.

Jelgavas sv. Annas draudzes rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000159053
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV48HABA0551004912591
Mērķis: Ziedojums par lekcijām