Mazās lūgšanu grupas

Lai veidotu tuvākas attiecības ar Dievu un draudzes locekļiem, mūsu draudzē darbojas mazās grupas. To dalībnieki parasti reizi nedēļā sanāk kopā pie kāda no draudzes locekļiem. Tā ir iespēja kopā lasīt un padziļināti izprast Dieva Vārdu, kopā lūgt, iepazīt savus draudzes locekļus neformālākā atmosfērā, garīgi pilnveidoties un pieaugt ticībā, un kopā ar brāļiem un māsām būt vienā garā, jo kā Jēzus Kristus ir teicis: „Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Mt 18:20.

Ja Tev ir nepieciešams stiprinājums un atbalsts vai vēlies dalīties savā pieredzē ar Dievu, aicinām pievienoties kādai no mājas grupām: draudzes māsām – Indra, tel. 26455823, ģimeņu grupa – Edgars, tel. 26372288.