Pavasara talkas MĒNESIS Annas draudzē

Doma bija par talku nedēļas garumā, bet atnāca cīruļputenis un apsedza pērnās lapas.
TĀDĒĻ pavasara talka draudzē šoreiz būs no 9.marta līdz 31.martam. Šoreiz darbosimies individuāli līdz mēneša beigām, katru dienu laikā no 10:00 līdz 19:00. Tu vari nākt savu labo darbiņu paveikt tad, kad tev pašam ir brīvs laiks.

KO DARĪSIM?

 1. Sagrābsim lapas vienuviet, lai tās pēc tam vieglāk salikt konteinerā.
 2. Iztīrīsim notekas draudzes namam.
 3. Savāksim atkritumus, kas ir pie šķūņa.
 4. Būvgružus savāksim vienkopus, lai tos ērtāk salikt konteinerā
 5. Mazgāsim baznīcas logus.

Iepriekš par veicamajiem darbiem un uz vietas pieejamajiem instrumentiem zvaniet
Jānim Buķim (Tel.29838877).

“KAISLĪBAS jeb DVĒSELES PATALOĢIJAS”

Gavēņa laika lekciju ciklu “KAISLĪBAS jeb DVĒSELES PATALOĢIJAS” organizē Jelgavas Sv. Annas draudzes MKV (mācītāju kalpošanas vietas) Jelgavas Sv. Annas, Sesavas, Dalbes, Kalnciema-Klīves draudzes. Lekcijas notiks piektdienās, plkst. 18:30 attālināti, izmantojot Zoom, internetā.
Lai piedalītos, pieslēdzies ar saiti ŠEIT

Vai izmanto pieejas kodus:
Meeting ID: 865 391 1036
Passcode: svanna


Tās vadīs Dace Dolace, Mag.theol.
Lekcijas notiks 26. februārī; 5.,19. un 26.martā. Diskusijas par dzirdēto ieplānotas 12.martā. Runāts tiks par sekojošam tēmām:

 • Nesātība
 • Mantkārība
 • Nešķīstība
 • Dusmas
 • Skumjas
 • Grūtsirdība
 • Godkāre
 • Lepnība

Dalība maksa nav noteikta, taču, lai segtu lektora un Zoom izdevumus,
lūdzam ziedot pēc sirds aicinājuma.

Jelgavas sv. Annas draudzes rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000159053
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV48HABA0551004912591
Mērķis: Ziedojums par lekcijām

Bībeles stundas atsāksies rudenī


Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks,
kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas! /Ps. 34:9/
Ar prieku un pateicību saņemsim Dieva doto vasaru ar saules siltumu un bagātīgiem zemes augļiem, lai rudenī atkal turpinātu kopā izzināt BĪBELI.

Iesvētes kurss 2021.gada pavasaris

Mīļi aicinām ikvienu iepazīt Kristīgo ticību un kļūt
par Jelgavas Sv.Annas draudzes locekli!

Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.
/Jāņa ev.14:6/

KAD?
Iesvētes kurss sāksies 2021. gada 7.martā.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikšanās notiks klātienē, pirmajā tikšanās reizē, baznīcā pēc dievkalpojuma, plkst. 12:00, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai valstī.

KURŠ VAR PIEDALĪTIES?
– Ikviens, arī jau esošie draudzes locekļi, kas vēlas iepazīt Dievu un Viņa žēlastību;
– Kristīties un iesvētīties Sv. Annas ev. lut. draudzē;
– Vēlas atjaunot savas attiecības ar Dievu;
– Vēlas atsvaidzināt zināšanas kristīgajā ticībā;
– Vēlas atrast savu vietu draudzē.

KURĀS DIENĀS NOTIKS NODARBĪBAS?
Ceturtdienās, plkst. 19:00. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojums Covid-19 laikā, nodarbības notiks attālināti ZOOM platformā.

CIK ILGS IR ŠIS KURSS?
Trīs mēneši, no 7.marta līdz 23.maijam, kristības un iesvētības būs Vasarsvētkos.

ES GRIBĒTU VĒL KAUT KO NOSKAIDROT?
Tu vari jautāt:
Zvanot uz draudzes kanceleju – 29123969;
Rakstīt e-pastu – info@jelgavasannasbaznica.lv

Ziemassvētku dievkalpojumu laiki, informācija par pieteikšanos un tiešraidēm

Mīļā draudze!

Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks, kad svinēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus dzimšanu! Vai šogad būs iespēja apmeklēt baznīcu? Vai vajag?

Ir ārkārtas situācija, jo izplatās slimība. Tomēr arī šajos apstākļos eņģeļi turpina līksmot par Kristus piedzimšanas notikumu un aicina to darīt arī mums, jo „eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.”(Lk.2:10-11). 

Kur šogad svinēt – mājās vai baznīcā? Uz to katram pašam jāmeklē atbilde savā sirdī un prātā. Piesardzība ir svarīga. Turklāt katram no mums ir atšķirīgs dzīvesveids un veselības stāvoklis, pārdevēja ik dienu ir tuvākā kontaktā ar daudziem cilvēkiem, savukārt cits nedēļām ilgi neiziet no mājas, lai neriskētu. Pats svarīgākais ir, lai Kristus piedzimšanas svētkus mēs svinētu ar priecīgu un mierīgu sirdi, kā Dievs to iecerējis. Eņģeļu vēsts paliks un nāks mums līdz kā mājās, tā baznīcā, cauri laikiem, situācijām, valdības rīkojumiem un citiem notikumiem mūsu dzīvē.

Svētku dievkalpojumi
Tiem, kas izvēlas nākt uz baznīcu, jāzina sekojošais. Ievērojot valdības noteikumus, esam izrēķinājuši, ka šobrīd mūsu dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties 50 cilvēki. Mūsu pašu draudzei ir pienākums un atbildība raudzīties, lai nesanāktu vairāk par 50. Iepriekšējos gados uz Ziemassvētku vakara dievkalpojumu ir nākuši krietni vairāk cilvēku, tāpēc šogad 24. decembrī mums būs četri dievkalpojumi.

 • 24. decembrī dievkalpojumi (bez Svētā Vakarēdiena) būs pulksten 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 
 • 25. decembrī 10:00 būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
 • 26. decembrī 10:00 būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Pieteikšanās
Uz dievkalpojumiem mūsu baznīcā šogad ir jāpiesakās. Kāpēc? Lai tu varētu nākt vai braukt uz dievkalpojumu ar pārliecību un mierīgu sirdi, ka varēsi tajā piedalīties. Lai nerastos situācija, kad kāds tiek atraidīts un paliek aiz durvīm ar sāpošu sirdi, jo dievnamā tajā brīdī jau ir sanākuši 50 cilvēki un nebijām padomājuši, kā to risināt.

Piesakies zvanot draudzes lietvedei Inesei Preikšai + 371 29 123 969 vai raksti uz info@jelgavasannasbaznica.lv līdz 23. decembra 15.00!  Inese informēs tevi par iespējām un reģistrēs tevi un tavus tuviniekus uz izvēlēto laiku. Ja uz tevi interesējošo laiku jau būs pieteikušies 50 cilvēki, piedāvāsim apmeklēt dievkalpojumu citā laikā, kad ir brīvas vietas. Piesakoties pa e-pastu, piereģistrēts būsi, kad saņemsi apstiprinājumu. 

Tiešraides draudzes facebook lapā
Dievkalpojumu tiešraides notiks 24. decembrī pulksten 15:00, 25. decembrī – 10:00, 27. decembrī – 10:00.

Īpaša piesardzība
Pašsaprotami, ka dievkalpojumos šobrīd lietosim sejas aizsegus un ievērosim drošu attālumu viens no otra. Atgādinām, ka īpašu piesardzību ir aicināti ievērot cilvēki vecumā virs 65 gadiem, cilvēki ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī cilvēki ar imūndeficītu. Cilvēkiem ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām un cilvēkiem, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, ir jāpaliek mājās.

Turpiniet lasīt

Bībeles stundas notiks Zoom platformā

Bībeles stundas pārceļam uz internetu. Pieslēdzies trešdienās pulksten 19:15 no mājām caur Zoom platformu. Pieejas kodi katru nedēļu mainās, tos meklē mūsu facebook lapā.
Kursus vada mūsu mācītāji Uldis un Valdis.

KĀPĒC? Caur Bībeli ar mani runā Dievs un Bībeles stundas man palīdz vēl labāk izprast Viņa teikto un attiecināt to uz savu dzīvi.
KAD? Trešdienās plkst. 19.15. Pievienojies jebkurā trešdienā.
KUR? Zoom platformā.

23. oktobrī sāksies Laulāto kurss

Ja esat laulāti, jums ir iespēja apmeklēt Laulāto kursu. Tie ir septiņi piektdienu vakari jaukā gaisotnē. Kursi sājas 23. oktobrī 18:30. Uzzini vairāk un piesakies.

Vai laulātajiem dzīves skolā vēl vajadzīgi kursi? Laulāto kurss pāriem sniedz praktiskas zināšanas un iemaņas attīstīt un nostiprināt labas attiecības un pārvarēt kritiskās situācijas. Ikdienas steigā un rūpēs otru cilvēku bieži vien sākam uztvert kā pašsaprotamu. Tomēr pat tehniskas ierīces ik pa laikam esam spiesti aprūpēt, tīrīt vai salabot, to programatūru atjaunināt, vai ne? Līdzīgi, uzmanība ir jāvelta arī mūsu attiecībām. Lai laulība būtu ilgstoša un veiksmīga, mēs varam iemācīties savas attiecības kopt.

Turpiniet lasīt