Ikgadējais laivu brauciens

Šogad laivās dosimies pa Aiviekstes upi no 19.jūlija līdz 22. jūlijam.
Tradicionāli tiek uzskatīts, ka Aiviekste atdala Vidzemi no Latgales.
Dalības maksa no personas:
jauniešiem no 15 gadiem un pieaugušajiem – 30.00 EUR;
jauniešiem līdz 15 gadiem – 20 EUR;
bērniem līdz 10 gadiem – 15 EUR.
Pieteikšanās un maksāšana kancelejā pie Ineses.
Plašāka informācija pie mācītāja Valda Vircava.

Slavēšanas un sadraudzības vakars.

Labdien, mīļie brāļi un māsas Kristū!
Tā savu aicinājumu jau piekto gadu izsaka Ilze un Jānis Kreisleri, aicinot uz slavēšanas un sadraudzības vakaru savās mājās “Cinīšos”. Velti brīdi un izlasis līdz galam!

Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību,
lai gavilējam un priecājamies visu mūžu!
( Ps.90:14)

Rit dienas steidzīgas, mostamies ar lūgšanu un dodamies gulēt ar to. Reizēm kauns, kad dienu rutīnā nav bijis laiks pateikties, kad ir pārāk daudz laika domāts par to, ko nevaram mainīt. Kad pandēmija izmaina mūs un reizēm neesam kopā ar savām draudzēm ikdienas Dievkalpojumos…
COVID-19 dzirdam visur, neticam un nepieņemam, bet ik pa laikam arī starp mums mīļajiem cilvēkiem ir kāds, kurš ir saslimis.Tad lūdzam Dievu un allaž tiekam uzklausīti.
Ierobežojumi, dažādas problēmas, svētki un parasta dzīve – attālināta…Pāri visam  Tēvs, Dēls un Svētais Gars viens patiess Trīsvienīgs Dievs ir ar mums katru mirkli, katru elpas vilcienu….Slava Dievam, ka Viņa mīlestība ir neizmērojama un Viņš ir klātesošs.No sirds priecājamies, ka arī šogad drīkstēs būt slavēšanas un pielūgsmes vakars. Tāpēc jau 5.gadu  rakstu Jums un aicinu –

 2021.gada 23.jūnijā plkst. 18.00 “Cinīšos”, Sesavā  būs slavēšanas un sadraudzības vakars.
Esat mīļi aicināti būt ar mums, lai visi kopā dotu godu Dievam. Līdzi varat ņemt groziņus sadraudzības brīžiem.Pieteikties līdz 20.jūnijam pie Ilzes mob. 29364886 vai Jāņa mob. 22011132.
Tas  nepieciešams, ja kādam nav transporta, lai varam saorganizēt Jūsu ierašanos un nokļūšanu atpakaļ.Kā arī šoferīšiem izstāstīt ceļu uz CINĪŠIEM vai nosūtīt atrašanos vietas koordinātes.

Paldies Dievam, ka Viņš sūta tik daudz mīļus cilvēkus no dažādām konfesijām Jelgavas un Jelgavas novada draudzēm ar dažāda veida palīdzību, lai šis vakars varētu būt – paldies Jēkabam Ozolam par skaisto afišu, un mūziķiem.Paldies arī mācītājam Valdim Vircavam, ka uzņemas mūs atbalstīt un ikvienam, kas patur mūs savās lūgšanās.
Ja dažādu iemeslu dēļ nevarēsiet būt kopā ar mums, esiet aicināti paturēt mūs visus savās lūgšanās, gan līdz slavēšanas vakaram, gan arī 23.jūnijā.
P.S. vairāki ierobežojumi tiek atcelti, tomēr jāieklausās, ko iesaka Veselības ministrija, slimi nebraucam, ievērojam visus nepieiešamos drošības pasākumus.
Sirsnībā,
Ilze Kreislere
Mob.29364886

Lieldienu laika dievkalpojumi mūsu draudzē

1. aprīlis, Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18:00;
2. aprīlis, Krusta ceļš baznīcas dārzā
Lielajā Piektdienā plkst. 15:00;
2. aprīlis, Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 17:00;
3. aprīlis, Lieldienu nakts vigīlija plkst. 23:00 – 1:00;
4. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums plkst. 10:00;
5. aprīlis, Otro Lieldienu dievkalpojums plkst. 10:00.

Pavasara talkas MĒNESIS Annas draudzē

Doma bija par talku nedēļas garumā, bet atnāca cīruļputenis un apsedza pērnās lapas.
TĀDĒĻ pavasara talka draudzē šoreiz būs no 9.marta līdz 31.martam. Šoreiz darbosimies individuāli līdz mēneša beigām, katru dienu laikā no 10:00 līdz 19:00. Tu vari nākt savu labo darbiņu paveikt tad, kad tev pašam ir brīvs laiks.

KO DARĪSIM?

 1. Sagrābsim lapas vienuviet, lai tās pēc tam vieglāk salikt konteinerā.
 2. Iztīrīsim notekas draudzes namam.
 3. Savāksim atkritumus, kas ir pie šķūņa.
 4. Būvgružus savāksim vienkopus, lai tos ērtāk salikt konteinerā
 5. Mazgāsim baznīcas logus.

Iepriekš par veicamajiem darbiem un uz vietas pieejamajiem instrumentiem zvaniet
Jānim Buķim (Tel.29838877).

“KAISLĪBAS jeb DVĒSELES PATALOĢIJAS”

Gavēņa laika lekciju ciklu “KAISLĪBAS jeb DVĒSELES PATALOĢIJAS” organizē Jelgavas Sv. Annas draudzes MKV (mācītāju kalpošanas vietas) Jelgavas Sv. Annas, Sesavas, Dalbes, Kalnciema-Klīves draudzes. Lekcijas notiks piektdienās, plkst. 18:30 attālināti, izmantojot Zoom, internetā.
Lai piedalītos, pieslēdzies ar saiti ŠEIT

Vai izmanto pieejas kodus:
Meeting ID: 865 391 1036
Passcode: svanna


Tās vadīs Dace Dolace, Mag.theol.
Lekcijas notiks 26. februārī; 5.,19. un 26.martā. Diskusijas par dzirdēto ieplānotas 12.martā. Runāts tiks par sekojošam tēmām:

 • Nesātība
 • Mantkārība
 • Nešķīstība
 • Dusmas
 • Skumjas
 • Grūtsirdība
 • Godkāre
 • Lepnība

Dalība maksa nav noteikta, taču, lai segtu lektora un Zoom izdevumus,
lūdzam ziedot pēc sirds aicinājuma.

Jelgavas sv. Annas draudzes rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000159053
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV48HABA0551004912591
Mērķis: Ziedojums par lekcijām

Iesvētes kurss 2021.gada pavasaris

Mīļi aicinām ikvienu iepazīt Kristīgo ticību un kļūt
par Jelgavas Sv.Annas draudzes locekli!

Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.
/Jāņa ev.14:6/

KAD?
Iesvētes kurss sāksies 2021. gada 7.martā.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikšanās notiks klātienē, pirmajā tikšanās reizē, baznīcā pēc dievkalpojuma, plkst. 12:00, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai valstī.

KURŠ VAR PIEDALĪTIES?
– Ikviens, arī jau esošie draudzes locekļi, kas vēlas iepazīt Dievu un Viņa žēlastību;
– Kristīties un iesvētīties Sv. Annas ev. lut. draudzē;
– Vēlas atjaunot savas attiecības ar Dievu;
– Vēlas atsvaidzināt zināšanas kristīgajā ticībā;
– Vēlas atrast savu vietu draudzē.

KURĀS DIENĀS NOTIKS NODARBĪBAS?
Ceturtdienās, plkst. 19:00. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojums Covid-19 laikā, nodarbības notiks attālināti ZOOM platformā.

CIK ILGS IR ŠIS KURSS?
Trīs mēneši, no 7.marta līdz 23.maijam, kristības un iesvētības būs Vasarsvētkos.

ES GRIBĒTU VĒL KAUT KO NOSKAIDROT?
Tu vari jautāt:
Zvanot uz draudzes kanceleju – 29123969;
Rakstīt e-pastu – info@jelgavasannasbaznica.lv