Aicina jau sestais slavēšanas un sadraudzības vakars Cinīšos

Labdien, mīļie brāļi un māsas Kristū!

“Tu man dari zināmu dzīvības ceļu. Prieka pilnība ir Tava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pilnas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.” (Ps. 16:11)

Mums apkārt esošā pasaule mainās, esam spiesti mainīties tai līdzi. Ierobežojumi Covid-19 dēļ, ilgas pēc normālas dzīves… Karš Ukrainā un ticība, ka tam vienreiz jābeidzas. Cilvēki paši sevi ierobežo un pievienojas dažādiem uzskatiem, pieļauj, ka šķeļamies un cīnāmies viens pret otru.

Bet Trīsvienīgais Dievs ir nemainīgs, taisns un patiess, mīlošs. Viņam ik mirkli esam Viņa mīļie bērni. Viņš mūs sauc pie sevis.

Mūsu ģimenei ir bijis daudz pārbaudījumu, tomēr gribam pateikties, izlūgt žēlastības laiku pasaulei, Latvijai, manai draudzei un mūsu ģimenei. Slavēt un pateikties…

No sirds priecājamies, ka arī šogad drīkstēs būt slavēšanas un pielūgsmes vakars. Tāpēc jau sesto gadu rakstu Jums un aicinu – 2022. gada 23. jūnijā plkst. 18 Cinīšos Sesavā būs slavēšanas un sadraudzības vakars. Esat mīļi aicināti būt ar mums, lai visi kopā dotu godu Dievam. Līdzi varat ņemt groziņus sadraudzības brīžiem.

Pieteikties līdz 20. jūnijam pie Ilzes (mob. 29364886) vai Jāņa (mob. 22011132). Tas nepieciešams, ja kādam nav transporta, lai varam saorganizēt Jūsu ierašanos un nokļūšanu atpakaļ, kā arī šoferīšiem izstāstīt ceļu uz Cinīšiem vai nosūtīt atrašanos vietas koordinātes.

Paldies Dievam, ka Viņš sūta tik daudz mīļu cilvēku no dažādu konfesiju Jelgavas un Jelgavas novada draudzēm ar dažādu veidu palīdzību, lai šis vakars varētu būt. Paldies Jēkabam Ozolam par skaisto afišu un mūziķiem.

Paldies arī mācītājam Valdim Vircavam, ka uzņemas mūs atbalstīt, un ikvienam, kas patur mūs savās lūgšanās.

Ja dažādu iemeslu dēļ nevarēsiet būt kopā ar mums, esat aicināti paturēt mūs visus savās lūgšanās gan līdz slavēšanas vakaram, gan arī 23. jūnijā.

Ilze un Jānis Kreisleri