Laulāto kursā mācīsimies kopt attiecības

Vai esat laulāti vai ilgāku laiku dzīvojat kopā? Jūs vēlaties uzlabot savas attiecības? Ja atbildat ar jā uz jebkuru no šiem jautājumiem, tad laulāto kurss ir domāts jums!

Kas ir laulāto kurss? Tie būs septiņi svētdienu vakari jaukā atmosfērā. Romantiskā gaisotnē pie galdiņa diviem jūs baudīsiet uzkodas, klausīsieties praktiskas uzrunas un pārrunāsiet tās divatā, pildot nelielus uzdevumus sarunu veicināšanai. Kursa laikā nav grupu darba un jums nebūs jādalās savā pieredzē ne ar vienu citu, tikai ar savu laulāto.

Laulāto kurss ir paredzēts ikvienam pārim neatkarīgi no tā, vai esat kopā trīs vai piecdesmit trīs gadus, un neatkarīgi no tā, vai jums ir stipra ģimene vai arī cīnāties par tādu. Arī tad, ja jūsu laulība ir ļoti veiksmīga, kurss jums palīdzēs nostiprināt jūsu labos ieradumus.

Uzrunas laulāto kursa vakaros sacīs mācītājs Uldis Gailītis ar sievu un citi pāri, daloties arī pieredzē par tādiem jautājumiem kā sarunāšanās māksla, konfliktu risināšana, piedošana, attiecības ar tuviniekiem, mīlestības valodas, laiks divatā un seksualitāte laulībā.

Kam kurss domāts? Kurss paredzēts ikvienam pārim, kas vēlas iegūt praktiskus līdzekļus (darbarīkus), lai strādātu pie attiecību kritiskajiem jautājumiem. Lai arī kāda būtu jūsu situācija, praktiskās zināšanas un iemaņas, ko apgūsiet, palīdzēs jums attīstīt un nostiprināt jūsu attiecības.

Lai arī laulāto kurss ir balstīts uz kristīgiem principiem, tas ir paredzēts gan kristiešiem, gan nekristiešiem. Tas ir attīstījies Svētās Trīsvienības baznīcā Londonā. Tā izstrādātāji ir Nikijs un Sīla Lī – vairāku grāmatu autori –, no tām pazīstamākā ir latviski tulkotā „Grāmata laulātajiem”.

Kāpēc šo iespēju izmantot? Ikdienas steigā un rūpēs bieži vien otru cilvēku sākam uztvert kā pašsaprotamu. Tomēr pat tehniskās ierīces mēs ik pa laikam esam spiesti aprūpēt, tīrīt vai salabot. Uzmanība ir jāvelta arī mūsu attiecībām. Lai mūsu laulība būtu ilgstoša un veiksmīga, mēs varam iemācīties savas attiecības kopt.

Pirmā nodarbība jau 1. maijā plkst. 17.30. Pieteikšanās obligāta, zvanot uz tālruņa numuru 22059707 vai rakstot uz e-pasta adresi annas.skola@gmail.com.

Kursa izmaksas tiek segtas no jūsu ziedojumiem nodarbību laikā, bet obligātā maksa trīs eiro būs par kursa rokasgrāmatu katram dalībniekam. Rokasgrāmata paliks jūsu īpašumā.

Par draudzes padomes vēlēšanām

Informējam, ka 2022. gada 20. februārī pēc dievkalpojuma notiks Jelgavas Sv. Annas draudzes padomes vēlēšanas. Aicinām ikvienu draudzes locekli piedalīties dievkalpojumā, draudzes pilnsapulcē un vēlēšanu procesā.

Tā kā valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, kas attiecas arī uz draudzes padomes vēlēšanu norisi, balsošana notiks individuāli laika posmā no 20. februāra līdz 25. februārim. Balsot, aizpildot vēlēšanu biļetenu, būs iespējams pie lietvedes Ineses Preikšas baznīcas kancelejā:

• 20. februārī no plkst. 12.30 līdz 14,

• 22. februārī no plkst. 10 līdz 14,

• 23. februārī no plkst. 16 līdz 19,

• 24. februārī no plkst. 10 līdz 15,

• 25. februārī no plkst. 14 līdz 19.

Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudzes padomes kandidāti:

• Māra Ansonska,

• Gints Birzietis,

• Aigars Čerpinskis,

• Agnese Jākobsone,

• Inese Preikša,

• Indra Soika-Dreimane,

• Edgars Suta,

• Dzintra Šablinska,

• Sanita Zaharāne,

• Zita Zīģele.

Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudzes revīzijas komisijas kandidāti:

• Ilze Kreislere,

• Imants Perepelkins.

Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus dod savu gudrību, prātu un Svētā Gara palīgu un svētī mūsu draudzi ar sekmīgu draudzes padomes vēlēšanu norisi! Paldies jau iepriekš par jūsu atsaucību un piedalīšanos! Uz tikšanos 20. februārī plkst. 10 svētdienas dievkalpojumā!

Draudzes mācītājs Valdis Vircavs

Prokatedrāles diena

Vēlos atgādināt, kāpēc un kā Jelgavas Sv. Annas baznīca kļuva par Jelgavas Sv. Annas prokatedrāli.

Pirms 2007. gada Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) pastāvēja kā viena diecēze. Šinī gadā LELB Sinode pieņēma lēmumu izveidot trīs diecēzes: Rīgas, Liepājas un Daugavpils. Vajadzība pēc trim diecēzēm radās tādēļ, ka viens bīskaps nepaspēja pietiekami aprūpēt garīdzniekus un draudzes visā Latvijas teritorijā. Līdzās jau esošajam arhibīskapam Jānim Vanagam šajā pašā Sinodē tika ievēlēti vēl divi bīskapi – Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers un Daugavpils bīskaps Einārs Alpe. Liepājas diecēzi veido Kurzeme un lielākā daļa Zemgales, līdz ar to Jelgavas Sv. Annas draudze tika iekļauta Liepājas diecēzē. Kopš 2016. gada Liepājas diecēzi vada Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons.

Saskaņā ar Baznīcas lēmumu galvenais Liepājas diecēzes bīskapa kalpošanas centrs ir Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle. Lai bīskaps būtu tuvāk Zemgales draudzēm, Jelgavas Sv. Annas baznīca tika izraudzīta kā otrs bīskapa kalpošanas centrs. (Jelgava ir otrā lielākā pilsēta Liepājas diecēzē un Zemgales centrs.)

Bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojums Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā notika 2007. gada 1. decembrī, un līdz ar to baznīca kļuva par Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli. Jelgavā bīskapa ienākšanas dievkalpojums notika 2008. gada 26. janvārī, ar šo brīdi Jelgavas Sv. Annas baznīcai kļūstot par prokatedrāli. 

Šajā sakarā mēs vēlamies atzīmēt Prokatedrāles dienu, lai pateiktos Dievam, ka Liepājas diecēzē Jelgavas Sv. Annas draudze ir izvēlēta par otro bīskapa kalpošanas centru. Un izlūgties mūsu Kunga Svētā Gara vadību turpmākajā kalpošanā, palīdzību piepildīt prokatedrāles nozīmi Kristus valstības celšanā Jelgavas pilsētā, Liepājas diecēzē un Baznīcā. Dievkalpojumu svinēsim 2022. gada 26. janvārī plkst. 18, tas tiks raidīts mūsu draudzes feisbuka kontā. Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons šajā laikā ir nozīmēts komandējumā uz ASV, tadēļ viņš ir lūdzis bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru vadīt šo svētku dievkalpojumu.

Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs
Uldis Gailītis