23. oktobrī sāksies Laulāto kurss

Ja esat laulāti, jums ir iespēja apmeklēt Laulāto kursu. Tie ir septiņi piektdienu vakari jaukā gaisotnē. Kursi sājas 23. oktobrī 18:30. Uzzini vairāk un piesakies.

Vai laulātajiem dzīves skolā vēl vajadzīgi kursi? Laulāto kurss pāriem sniedz praktiskas zināšanas un iemaņas attīstīt un nostiprināt labas attiecības un pārvarēt kritiskās situācijas. Ikdienas steigā un rūpēs otru cilvēku bieži vien sākam uztvert kā pašsaprotamu. Tomēr pat tehniskas ierīces ik pa laikam esam spiesti aprūpēt, tīrīt vai salabot, to programatūru atjaunināt, vai ne? Līdzīgi, uzmanība ir jāvelta arī mūsu attiecībām. Lai laulība būtu ilgstoša un veiksmīga, mēs varam iemācīties savas attiecības kopt.

Turpiniet lasīt

Kā tagad apmeklēsim baznīcu?

Dievkalpojumi notiek, tos var apmeklēt. Dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu savai dzīvei.

Turklāt Dievs mums ir dāvājis saprātu un licis rūpēties par savu un līdzcilvēku miesu arī slimības epidēmiju laikā, lai tā būtu vesela un dzīvotu. Kurš to teica? To rakstīja Mārtiņs Luters pirms 493 gadiem lielas epidēmijas laikā.

Tāpēc arī tagad izmantosim šo Dieva dāvanu un ievērosim dažus piesardzības pasākumus. Pacietīsim pat mazas neērtības, lai neapdaudētu sevi un līdzcilvēkus. Un ar vienprātību un gudru darbību liksim vīrusam iznīkt!

Turpiniet lasīt
Foto Ginta Garuta

16. oktobrī baznīcā latviešu komponistu mūzikas vakarā koncertēs čelliste Inita Malnača un ērģelniece Ilona Birģele.

Šo piektdien, 16. oktobrī pulksten 19:00 Jelgavas Sv. Annas baznīcā notiks latviešu komponistu mūzikas vakars, koncertēs ērģelniece Ilona Birģele un čelliste Inita Malnača. Koncertā skanēs Pētera Vaska, Jāņa Ivanova, Romualda Jermaka, Agnetas Krilovas un citu komonistu skaņdarbi.  (Foto: Ginta Garūta )

Turpiniet lasīt

4. oktobrī sākas svētdienas skola

Heisā, hopsā! 4. oktobri mūsu baznīcā durvis vērs Svētdienas skola! Ik svētdienu gaidīsim lielus un mazus, vecumā no 4 lidz 15 gadiem.

Ko darīsim? Spēlēsim teātri, dziedāsim, lasīsim, runāsimies un aktīvi darbosimies, lai atklātu Dieva brīnišķīgo dabu. Ar bērniem kopā būs Ildze, Laine, Kristīne, Ritma, Indra un vēl citi.

Kur un kad? Svētdienas skola notiek dievkalpojuma laikā. Katru svētdienu pulksten 9:50 pulcēsimies baznīcā uz Svētdbrīdi pie Altāra. Kādu laiciņu būsim dievkalpojumā, tad dosimies uz Svētdienas skolas telpām draudzes namā.

Kāpēc? Svētdienas skola ir brīnisķīgs kopā būšanas laiks, Dieva un sevis iepazīšanas laiks.

Gaidāmi vēl divi notikumi: talka un pilnsapulce

Sestdien, 26. septembrī no pulksten 10:00 esi aicināts talkā. Mazgāsim logus, atbrīvosim baznīcas torni no vecajām mantām, sakopsim dārzu.

Svētdien, 18. oktobrī plkst 12:00 notiks draudzes pilnsapulce. Draudzi iepazīstinās ar pārskatu par aizvadīto gadu un informēs par gaidāmajām padomes vēlēšanām.

Oktobrī atsāksies iesvētes kursi, Bībeles stundas, pāru/laulāto kursi

Rudenī atsākas mācības ne vien skolās un universitātēs, bet arī pie mums. Varbūt kaut kas no piedāvātā uzrunā tevi?

  • Iesvētību kurss sāksies 4. oktobrī. Pirmā nodarbība notiks pulksten 12 pēc dievkalpojuma. Pēc tam nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 18:30. Tā līdz Ziemassvētkiem, kad notiks pašas iesvētības.
  • Bībeles stundas atsāksies 7. oktobrī. Tās notiks katru trešdenu, sākums 19:00.
  • Pāru / laulāto kurss sāksies 23. oktobrī. Nodarbības notiks piektdienās, sākums 18:30.

Kursi notiks baznīcas telpās. Šobrīd visus kursus plānojam klātienē. Piesakies un uzzini vairāk draudzes kancelejā.

Augustā un septembrī baznīca būs atvērta apmeklētājiem arī piektdienās un sestdienās.

Uzsākam pilotprojektu, – ar brīvprātīgo draudzes locekļu palīdzību padarīsim baznīcu pieejamu apmeklētājiem ārpus dievkalpojumu laika. Augustā un septembrī baznīca būs atvērta piektdienās no 16:00 līdz 19:30 un sestdienās no 11:00 līdz 17:00. Šo iespēju apmeklētāji var izmantot kā lūgšanām, tā arī lai iepazītos ar 400 gadu veco baznīcu. 

Turpiniet lasīt

Piektdienu vakaros aicinām uz vakara lūgšanu ar mūziku

Sākot no augusta Jelgavas Sv. Annas baznīcā tiek uzsākta skaista tradīcija – ik piektdienas vakaru mūsu dievnamā būs iespēja piedalīties vakara lūgšanā un baudīt ērģeļmūziku dažādu ērģelnieku un pieaicinātu mākslinieku skanējumā 30 minūšu garumā. 

Pirmais vakars gaidāms jau šajā nedēļā – piektdienā, 7. augustā, plkst. 19.00. Pasākums iesāksies ar mācītāja ievadvārdiem, kam sekos muzikāls priekšnesums. 7. augustā pie ērģelēm muzicēs Māra Ansonska, savukārt ar flautas spēli klausītājus priecēs Daniela Grīnberga. Ik nedēļas mūziķu sastāvs un muzikālais saturs mainīsies. Ieeja par ziedojumiem Sv. Annas baznīcas ērģeļu atjaunošanai.

Uz tikšanos lūgšanās un mūzikā!

Annas diena jeb mūsu draudzes dzimšanas diena nosvinēta!

Sestdien, dienu pirms svētkiem, talkā izlocījām muguras, bet svētdien Annas dienā pēc svētku dievkalpojuma brīnišķīgi svinējām draudzes pastāvēšanas svētkus sakoptā un skaisti rotātā dārzā. Mīļās māsas un brāļi, paldies jums par ziedoto laiku, darbu un naudu, un pašu klātbūtni svētkos! Pateicība Dievam, ka Viņš mums uzticējis pārvaldīt šo baznīcu Viņam par godu un mūsu tuvākajam par svētību. 
Te arī daži talkas un svētku foto …