Par draudzi

Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā draudze vieno gandrīz tūkstoti kristiešus Jelgavā un tās apkaimē, no kuriem vairāki simti baznīcu apmeklē regulāri. Mūsu draudze pieder pie Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB), vienas no lielākajām reliģiskajām konfesijām Baltijā. Mūsu draudze iekļaujas LELB Liepājas diecēzē, kura apvieno baznīcas Kurzemē un Zemgalē un kuras galva ir bīskaps Hanss Martins Jensons

Mūsu draudzē kalpo divi mācītāji – Uldis Gailītis un Valdis Vircavs, kurš šobrīd pilda arī draudzes priekšnieka pienākumus. Dievkalpojumos mācītājiem palīdz pērminderi Biruta Brūvere, Jānis Buķis, Imants Kūla, Imants Perepelkins un Andrejs Šnēders. Draudzes pārvaldē darbojas Māra Ansonska, Gints Birzietis, Uldis Gailītis, Agnese Jākobsone, Imants Perepelkins, Inese Preikša, Vilnis Rozentāls, Indra Soika-Dreimane, Edgars Suta, Dzintra Šablinska, Valdis Vircavs, Zita Zīģele, bet revīzijas komisijā – Gaidis Beitiņš un Marija Skudra.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek divreiz nedēļā: trešdienās plkst. 18:00 un svētdienās plkst. 10:00. Baznīcā notiek arī kristības, iesvētības, laulības, dažādi kursi. Tāpat iespējams tikties ar mācītāju uz sarunu vai individuālu grēksūdzi, saņemt aizlūgumu.

Jelgavas Sv. Annas baznīca ir ne vien arhitektoniski skaista celtne, bet arī populāra koncertu vieta ar ērģelēm un līdz 400 klausītāju vietām. Draudzē ik pa laikam notiek arī citi pasākumi, piemēram, talkas, svētki, ekskursijas. 

Draudzes dzīvē iespējams piedalīties dziedot korī, darbojoties diakonijas (kalpošanas) darbā, dāmu komitejā, un palīdzot dažādos darbos, darbības virzienos, projektos. Draudzi vari atbalstīt arī ziedojot. Ziedojumi ir ļoti nepieciešami, jo mūsu baznīcu un draudzes darbību uztur lielākoties draudzes locekļi ar saviem ziedojumiem. Tikai neliela daļa ieņēmumu ir no nekustamā īpašuma nomas un telpu īres koncertiem.