Bērnu svētdienas skola

Arī mūsu bērniem ir vajadzīga gan fiziska, gan garīga drošība. Viņu dzīvēs ir nepieciešama vadība un draudzīga roka, padoms un atbalsts. Parasti, bērni šo atbalstu atrod ģimenēs, bet reizēm ar to bērniņam ir par maz. Tādēļ palīdzību pareizā ceļa izvēlē un Dieva klātbūtni bērni var rast arī Svētdienas skolā. 

Mūsu svētdienas skola ir tā vieta, kur cenšamies palīdzēt bērniem atrast ticību un mīlestību pret Dievu un saviem tuvākajiem. Bērni svētdienas skolā mācās piedot, būt iejūtīgiem vienam pret otru, netiesāt, izprast mīlestības ceļu un citas kristiešu vērtības. Lielākie bērni mācās atpazīt velna izliktos ļaunuma un atkarību slazdus, neiekrist tajos un paglābt no pazušanas arī sev tuvos cilvēkus.

Nodarbības mūsu skoliņā notiek katru svētdienas rītu un aizrit jaukā gaisotnē. Tās iesākas baznīcā plkst. 10:00 kopā ar draudzes dievkalpojumu, tad mācītājs sniedz Dieva svētību katram bērniņam un arī skolotājām. Pēc tam visi draudzīgi dodamies uz Svētdienas skolas telpām blakus baznīcai. Nodarbību laikā bērni piedalās rotaļās, uzklausa skolotāju stāstiņus, dara praktiskus darbiņus, lai tuvāk iepazītu Dieva radīto pasauli, mācītos saskatīt pareizo ceļu dzīvē un pareizo rīcību dažādās dzīves situācijās. Svētdienas skolā visi kopā aizlūdzam par saviem draugiem, tuviniekiem, kuri ir slimi, nonākuši grūtībās, kā arī mācamies pateikties Dievam.

Kontaktinformācija pa tālruni 29418944, mācītājs Valdis Vircavs.