Talka

Talkosim 25. septembrī, sākot no plkst.10:00.
Katram atradīsies kāds darbiņš: darzā grābsim lapas, saposīsim draudzes nama telpas un sakārtosim šķūni (malkas zāģēšana un materiālu šķirošana).
Ar mīlestību paveikts mazais darbiņš
lai sniedz lielu prieku!