Iesvētības

Ar kristībām cilvēks tiek uzņemts Kristus Baznīcā. Pēc iesvētībām iepriekš kristītais kļūst par draudzes locekli un var saņemt Svēto Vakarēdienu. Tikai iesvētītiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas nepieciešams, lai tiktu kristīts un tiktu iesvētīts?

Uzzini par nākošo iesvētes mācības kursu mūsu draudzē un piesakies to apmeklēt. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāri piedalīties dievkalpojumos.

Vēlos saņemt kristības, bet kādēļ tiek runāts arī par iesvētībām?

Laikos, kad gandrīz visi tika kristīti bērnībā, pieaugušo kristības notika reti, un tādēļ, runājot par kristībām, parasti tika domātas bērnu kristības. Šādos gadījumos vecāki un krustvecāki sola bērnu kristīgi audzināt, lai, bērnam pieaugot, viņš varētu savu ticību iesvētībās apliecināt personīgi. Saņemot kristību vēlākos gados, kristījamais pats apliecina savu ticību, sola dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, tādēļ parasti tajā pašā dievkalpojumā šādi kristījāmie tiek arī iesvētīti.

Esmu cienījamos gados, bet neesmu kristīts/iesvētīts? Vai arī uz mani attiecas tādas pašas prasības kā uz gados jaunākiem ļaudīm?

Šodienas situācijā Latvijā ir ierasts, kad iesvētes kursu apmeklē arī vecāka gadagājuma cilvēki. Nav neparasts, ja kopā ar mazmeitiņu kristību saņem arī vecmāmiņa. Dažāda gadagājuma ļaudis iesvētes grupās ir parasta prakse.

Cik ilgs ir tipisks iesvētes mācības kurss?

Iesvētes mācības kursu pēc Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas apstiprinātām prasībām organizē un vada draudžu mācītāji. Iesvētes kursa ilgums visbiežāk ir aptuveni trīs mēneši. Jelgavas Sv. Annas draudzē iesvētes kurss norit divas reizes gadā. Tā sākums ir marta pirmajā ceturtdienā un oktobra pirmajā ceturtdienā plkst. 19:00.

Vai iesvētes mācības kursu var apgūt neklātienē?

Ja kristību, iesvētību kandidāts nespēj apmeklēt iesvētes mācības kursu baznīcā kādu nepārvaramu šķēršļu, piemēram, smagas slimības vai citu būtisku iemeslu dēļ, tad palūdziet mācītājam ieteikt risinājumu šai problēmai.

Vai pēc kristībām un iesvētībām man būs jāpieder draudzei, kurā kristījos, iesvētījos?

Jā, pēc iesvētībām tu būsi arī uzņemts par mūsu draudzes locekli. Kristības un iesvētības prasa solījumu dzīvot kristīgu dzīvi, kas ietver līdzdalību draudzes dzīvē.

Kas notiek, ja es mainu dzīvesvietu?

Dodoties dzīvot uz citu vietu, draudzes locekļi parasti pāriet uz draudzi, kura viņiem ir pieejama.