Mīļi aicinām uz gaidāmo pavasara sezonas iesvētes kursu

„Jēzus sacīja viņiem: “ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.”” /Jņ.6:35/

Jaunais iesvētes kurss sāksies 2017. gada 12. februārī, svētdienā, plkst. 12.15 jeb uzreiz pēc Dievkalpojuma norises. Pieteikšanās notiks uz vietas – pirmajā tikšanās reizē 12. februārī. Iesvētes mācību kurss sastāvēs no 15 tikšanās reizēm, nodarbības plānotas reizi nedēļā – trešdienu vakaros. Plašāka informācija tiks sniegta 12. februārī.

Iesvētes mācība nepieciešama, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā laulāties, kristīt bērnu, kļūt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties iesvētes kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt brīnišķīgus cilvēkus un iemantot jaunus draugus. Mīļi aicinām ikvienu interesentu iepazīt Kristīgo ticību, iemantot Dieva svētības un kļūt par Kristus Baznīcas locekli!