Mūsu draudzē darbojas e-pasts aizlūgumiem

Image result for Praying_Hands_bible_table_actge7„Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” (Mt.18:19-20)

Ja Jums ir radusies nepieciešamība pēc aizlūguma, informējam, ka mūsu draudzē ir izveidots īpaši šim mērķim paredzēts e-pasts: aizlugumi@jelgavasannasbaznica.lv.

To var izmantot pašu vajadzībām, kā arī pieteikties, lai aizlūgtu par citiem. Ja, iesūtot aizlūgumu, pierakstīsiet, ka vēlaties aizlūgt kopā ar draudzi, tad šie aizlūgumi tiks lūgti trešdienas vai svētdienas Dievkalpojumā.