Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi Sv.Annas baznīcā

“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jņ 14:1-3)

9. aprīlī plkst. 10.00 ‒ Pūpolu jeb Palmu Svētdienas dievkalpojums
12. aprīlī plkst. 18.00 ‒ Trešdienas dievkalpojums
13. aprīlī plkst. 18.00 ‒ Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums
14. aprīlī plkst. 12.00 ‒ Lielās Piektdienas dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 7.00 ‒ Lieldienu rīta dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 10.00 ‒ Lieldienu dievkalpojums
17. aprīlī plkst. 12.00 ‒ Otro Lieldienu dievkalpojums draudzes senioriem