Draudzes nometne 18.–20. augustā Usmā

 „Jo ar Viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās viscaur vārdos un atziņā, tāpēc ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū.” /1.Kor. 1:5-6/

 Aicinām piedalīties mūsu draudzes ikgadējā vasaras nometnē, kas šogad notiks 18.–20. augustā Usmas mācītājmuižā. Pieteikšanās un plašāka informācija pieejama draudzes kancelejā.