Aicinām uz gaidāmo rudens sezonas iesvētes kursu

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā” /Jņ.12:46/

Jaunais iesvētes kurss sāksies 2017. gada 17. septembrī, svētdienā, plkst. 12.00 jeb uzreiz pēc Dievkalpojuma norises. Pieteikšanās notiks uz vietas – pirmajā tikšanās reizē 17. septembrī. Iesvētes mācību kurss sastāvēs no 15 tikšanās reizēm, nodarbības plānotas reizi nedēļā. Sīkāka informācija par nodarbību norises laikiem tiks sniegta 17. septembrī.

Iesvētes mācība nepieciešama, lai persona varētu kļūt par pilntiesīgu LELB draudzes locekli un varētu baznīcā laulāties, kristīt bērnu, kļūt par krustvecāku, saņemt svētību un dažāda veida palīdzību.

Piedalīties iesvētes kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt brīnišķīgus cilvēkus un iemantot jaunus draugus. Mīļi aicinām ikvienu interesentu iepazīt Kristīgo ticību, iemantot Dieva svētības un kļūt par Kristus Baznīcas locekli!