Sieviešu vokālā ansambļa „Guns” koncerts

Mīļi aicinām 10. decembrī plkst.16.00 uz sieviešu vokālā ansambļa “Guns” koncertu Jelgavas Sv. Annas baznīcā. Ieeja par ziedojumiem.