Aicinām piedalīties draudzes pilnsapulcē 2018. gada 22. aprīlī

“…ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ,
ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.”
(Mt.18:19)

  

Mīļie Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudzes locekļi!

Draudzes pilnsapulce notiks  svētdien

2018. gada 22. aprīlī 

pēc dievkalpojuma.

Aicinām piedalīties!