24.decembrī plkst.16:00 Dievkalpojuma laikā bērnu un jauniešu uzvedums “Jo mums šodien Pestītājs dzimis!”

Kristus dzimšanas svētku Dievkalpojumā 24.decembrī plkst.16:00 notiks Svētdienas skolas bērnu, jauniešu un skolotāju, kā arī draudzes bērnu ansambļa uzvedums

“Jo mums šodien Pestītājs dzimis!”