27.un 28.jūlijā visi aicināti uz Annas dienas svētkiem!

Jelgavas Sv.Annas baznīcā 27.un 28.jūlijā notiks tradicionālie “Annas dienas svētki”. Pirmajā dienā, 27.jūlijā, kas vairāk domāta bērniem un jauniešiem, notiks radošās darbnīcas, kurās meitenes varēs gatavot pērļīšu rotaslietas, bet puikas būvēt kuģus un laivas no otrreiz izmantojamiem materiāliem, piemēram, kartona kastēm un cita veida iepakojuma materiāliem. Neizpaliks arī sporta aktivitātes, fotoorientēšanās un kopīgs svētku mielasts! 

Foto Agnese Jākobsone

Svētku atklāšana paredzēta plkst.12:00 ar Svētdienas skolas un Sv.Annas ev.lut.draudzes bērnu ansambļa uzvedumu “Pa Jonas grāmatas pēdām”. Uzvedums, pēc tam arī ansambļa “Karameles” (no Babītes novada) koncerts plkst.13:00 notiks uz brīvdabas skatuves baznīcas dārzā. 

Pieaugušie aicināti uz vakara daļu plkst.18:00, kad paredzēta tikšanās ar draudzes mācītājiem Kasparu Kovaļovu un Valdi Vircavu, kā arī kopīga slavēšanas dziesmu dziedāšana.

Svētdien, 28.jūlijā plkst.10:00 notiks svētku Dievkalpojums un pēc tam, ap plkst.12:00 sadraudzības mielasts baznīcas dārzā, kur visi aicināti nākt ar savu cienastu un dalīties.

Šogad svētkos akcentēta “pērles” un “zvejniecības” tēma. Dieva Vārds saka: “Vēl Debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to.” (Mateja ev. 13:45-46)

Kas ir šī dārgā pērle – to kopīgiem spēkiem meklēsim Annas dienās!