Adventa laika lekciju cikls.

Attēls no www.pexels.com

Šajā lekciju ciklā “DIEVA TĒLS CILVĒKĀ KĀ PERSONĪBAS ATTĪSTĪBAS PAMATS” kopā ar jau iepazīto Mg. Teol. Daci Dolaci apskatīsim no Baznīcas antropoloģijas (jeb Baznīcas bibliskās mācības par cilvēku) viedokļa, kas ir Dieva tēls un tā līdzība cilvēkā, un, ko tas praktiski nozīmē mūsu dzīvē.
Lekciju ciklu organizē Jelgavas Sv. Annas draudzes MKV*. Lekcijas notiks attālināti, izmantojot ZOOM, internetā.
Tās notiks trīs darbadienu vakarus: 3., 10., 17., decembrī plkst. 19:00.
Lai pievienotos lekcijām, izmanto pieejas kodus:
Meeting ID: 865 391 1036
Passcode: svanna

Dalība maksa nav noteikta, taču, lai segtu lektores un ZOOM izdevumus,
lūdzam ziedot pēc sirds aicinājuma.

Jelgavas sv. Annas draudzes rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000159053
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV48HABA0551004912591
Mērķis: Ziedojums par lekcijām

* MKV ir mācītāju kalpošanas vietas – Jelgavas Sv. Annas, Sesavas, Dalbes, Kalnciema-Klīves draudzes.