Lieldienu laika dievkalpojumi mūsu draudzē

1. aprīlis, Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18:00;
2. aprīlis, Krusta ceļš baznīcas dārzā
Lielajā Piektdienā plkst. 15:00;
2. aprīlis, Lielās Piektdienas dievkalpojums plkst. 17:00;
3. aprīlis, Lieldienu nakts vigīlija plkst. 23:00 – 1:00;
4. aprīlis, Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums plkst. 10:00;
5. aprīlis, Otro Lieldienu dievkalpojums plkst. 10:00.