Saposīsim baznīcu un tās apkārtni!

Talka pārcelta no 25. marta uz 01. aprīli.