Tuvākie notikumi draudzē

Informējam par tuvākajiem draudzes pasākumiem.

* Jelgavas iecirkņa mācītāju konvents 22. februārī iesāksies ar dievkalpojumu plkst 11.
* Pelnu dienas dievkalpojums norisināsies 22. februārī plkst. 18.
* Svētbrīdis Ukrainas tautas atbalstam – 24. februārī plkst. 18.