Augustā un septembrī baznīca būs atvērta apmeklētājiem arī piektdienās un sestdienās.

Uzsākam pilotprojektu, – ar brīvprātīgo draudzes locekļu palīdzību padarīsim baznīcu pieejamu apmeklētājiem ārpus dievkalpojumu laika. Augustā un septembrī baznīca būs atvērta piektdienās no 16:00 līdz 19:30 un sestdienās no 11:00 līdz 17:00. Šo iespēju apmeklētāji var izmantot kā lūgšanām, tā arī lai iepazītos ar 400 gadu veco baznīcu. 

Ticīgajiem baznīca ir vieta, kur piedzīvot Kristus klātbūtni, vieta, kur atstāt sāpes un smagumu un saņemt Dieva mīlestību, mieru un prieku. 

Kultūrvēsturiski, Jelgavas Sv. Annas luterāņu baznīca ir viena no retajām ēkām, kas saglabājusies no Otrā pasaules kara laikā nopostītās senās Zemgales hercogistes galvaspilsētas Jelgavas. Baznīcas mūra tornis un ēka celti no 1619. Līdz 1641. gadam. Otrā pasaules kara laikā baznīca tika sagrauta un nodega. Izpostīto baznīcu pēc kara bija paredzēts nojaukt, taču, mācītāja Romāna Šmita iedvesmotai, draudzei izdevās to izglābt un panākt, ka tai ļauj baznīcu atjaunot. 20 gadu laikā ar saviem līdzekļiem un spēkiem draudze baznīcu atjaunoja. Jelgavas Sv. Annas baznīca bija pirmais luterāņu dievnams, kuru Latvijā atjaunoja pēc Otrā pasaules kara.

Baznīcā blakus altārim atrodas Jaņa Rozentāla darinātā glezna „Kristus un samariete”, kur Bībelē aprakstītos notikumus mākslinieks atainojis Latvijas lauku vidē.  

Savukārt baznīcas dārzā aug t.s. “Lutera ozols”, ko stādīja 1883. gadā par godu Mārtiņa Lutera dzimšanas 400. gadadienai.

Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek svētdienās plkst. 10.00 un trešdienās plkst 18.00.