Autora arhīvs: Āris Dreimanis

Ziemassvētku dievkalpojumu laiki, informācija par pieteikšanos un tiešraidēm

Mīļā draudze!

Tuvojas skaistais Ziemassvētku laiks, kad svinēsim mūsu Pestītāja Jēzus Kristus dzimšanu! Vai šogad būs iespēja apmeklēt baznīcu? Vai vajag?

Ir ārkārtas situācija, jo izplatās slimība. Tomēr arī šajos apstākļos eņģeļi turpina līksmot par Kristus piedzimšanas notikumu un aicina to darīt arī mums, jo „eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.”(Lk.2:10-11). 

Kur šogad svinēt – mājās vai baznīcā? Uz to katram pašam jāmeklē atbilde savā sirdī un prātā. Piesardzība ir svarīga. Turklāt katram no mums ir atšķirīgs dzīvesveids un veselības stāvoklis, pārdevēja ik dienu ir tuvākā kontaktā ar daudziem cilvēkiem, savukārt cits nedēļām ilgi neiziet no mājas, lai neriskētu. Pats svarīgākais ir, lai Kristus piedzimšanas svētkus mēs svinētu ar priecīgu un mierīgu sirdi, kā Dievs to iecerējis. Eņģeļu vēsts paliks un nāks mums līdz kā mājās, tā baznīcā, cauri laikiem, situācijām, valdības rīkojumiem un citiem notikumiem mūsu dzīvē.

Svētku dievkalpojumi
Tiem, kas izvēlas nākt uz baznīcu, jāzina sekojošais. Ievērojot valdības noteikumus, esam izrēķinājuši, ka šobrīd mūsu dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties 50 cilvēki. Mūsu pašu draudzei ir pienākums un atbildība raudzīties, lai nesanāktu vairāk par 50. Iepriekšējos gados uz Ziemassvētku vakara dievkalpojumu ir nākuši krietni vairāk cilvēku, tāpēc šogad 24. decembrī mums būs četri dievkalpojumi.

  • 24. decembrī dievkalpojumi (bez Svētā Vakarēdiena) būs pulksten 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 
  • 25. decembrī 10:00 būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
  • 26. decembrī 10:00 būs dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

Pieteikšanās
Uz dievkalpojumiem mūsu baznīcā šogad ir jāpiesakās. Kāpēc? Lai tu varētu nākt vai braukt uz dievkalpojumu ar pārliecību un mierīgu sirdi, ka varēsi tajā piedalīties. Lai nerastos situācija, kad kāds tiek atraidīts un paliek aiz durvīm ar sāpošu sirdi, jo dievnamā tajā brīdī jau ir sanākuši 50 cilvēki un nebijām padomājuši, kā to risināt.

Piesakies zvanot draudzes lietvedei Inesei Preikšai + 371 29 123 969 vai raksti uz info@jelgavasannasbaznica.lv līdz 23. decembra 15.00!  Inese informēs tevi par iespējām un reģistrēs tevi un tavus tuviniekus uz izvēlēto laiku. Ja uz tevi interesējošo laiku jau būs pieteikušies 50 cilvēki, piedāvāsim apmeklēt dievkalpojumu citā laikā, kad ir brīvas vietas. Piesakoties pa e-pastu, piereģistrēts būsi, kad saņemsi apstiprinājumu. 

Tiešraides draudzes facebook lapā
Dievkalpojumu tiešraides notiks 24. decembrī pulksten 15:00, 25. decembrī – 10:00, 27. decembrī – 10:00.

Īpaša piesardzība
Pašsaprotami, ka dievkalpojumos šobrīd lietosim sejas aizsegus un ievērosim drošu attālumu viens no otra. Atgādinām, ka īpašu piesardzību ir aicināti ievērot cilvēki vecumā virs 65 gadiem, cilvēki ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī cilvēki ar imūndeficītu. Cilvēkiem ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām un cilvēkiem, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, ir jāpaliek mājās.

Turpiniet lasīt

Bībeles stundas notiks Zoom platformā

Bībeles stundas pārceļam uz internetu. Pieslēdzies trešdienās pulksten 19:15 no mājām caur Zoom platformu. Pieejas kodi katru nedēļu mainās, tos meklē mūsu facebook lapā.
Kursus vada mūsu mācītāji Uldis un Valdis.

KĀPĒC? Caur Bībeli ar mani runā Dievs un Bībeles stundas man palīdz vēl labāk izprast Viņa teikto un attiecināt to uz savu dzīvi.
KAD? Trešdienās plkst. 19.15. Pievienojies jebkurā trešdienā.
KUR? Zoom platformā.

23. oktobrī sāksies Laulāto kurss

Ja esat laulāti, jums ir iespēja apmeklēt Laulāto kursu. Tie ir septiņi piektdienu vakari jaukā gaisotnē. Kursi sājas 23. oktobrī 18:30. Uzzini vairāk un piesakies.

Vai laulātajiem dzīves skolā vēl vajadzīgi kursi? Laulāto kurss pāriem sniedz praktiskas zināšanas un iemaņas attīstīt un nostiprināt labas attiecības un pārvarēt kritiskās situācijas. Ikdienas steigā un rūpēs otru cilvēku bieži vien sākam uztvert kā pašsaprotamu. Tomēr pat tehniskas ierīces ik pa laikam esam spiesti aprūpēt, tīrīt vai salabot, to programatūru atjaunināt, vai ne? Līdzīgi, uzmanība ir jāvelta arī mūsu attiecībām. Lai laulība būtu ilgstoša un veiksmīga, mēs varam iemācīties savas attiecības kopt.

Turpiniet lasīt

Kā tagad apmeklēsim baznīcu?

Dievkalpojumi notiek, tos var apmeklēt. Dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu savai dzīvei.

Turklāt Dievs mums ir dāvājis saprātu un licis rūpēties par savu un līdzcilvēku miesu arī slimības epidēmiju laikā, lai tā būtu vesela un dzīvotu. Kurš to teica? To rakstīja Mārtiņs Luters pirms 493 gadiem lielas epidēmijas laikā.

Tāpēc arī tagad izmantosim šo Dieva dāvanu un ievērosim dažus piesardzības pasākumus. Pacietīsim pat mazas neērtības, lai neapdaudētu sevi un līdzcilvēkus. Un ar vienprātību un gudru darbību liksim vīrusam iznīkt!

Turpiniet lasīt
Foto Ginta Garuta

16. oktobrī baznīcā latviešu komponistu mūzikas vakarā koncertēs čelliste Inita Malnača un ērģelniece Ilona Birģele.

Šo piektdien, 16. oktobrī pulksten 19:00 Jelgavas Sv. Annas baznīcā notiks latviešu komponistu mūzikas vakars, koncertēs ērģelniece Ilona Birģele un čelliste Inita Malnača. Koncertā skanēs Pētera Vaska, Jāņa Ivanova, Romualda Jermaka, Agnetas Krilovas un citu komonistu skaņdarbi.  (Foto: Ginta Garūta )

Turpiniet lasīt

4. oktobrī sākas svētdienas skola

Heisā, hopsā! 4. oktobri mūsu baznīcā durvis vērs Svētdienas skola! Ik svētdienu gaidīsim lielus un mazus, vecumā no 4 lidz 15 gadiem.

Ko darīsim? Spēlēsim teātri, dziedāsim, lasīsim, runāsimies un aktīvi darbosimies, lai atklātu Dieva brīnišķīgo dabu. Ar bērniem kopā būs Ildze, Laine, Kristīne, Ritma, Indra un vēl citi.

Kur un kad? Svētdienas skola notiek dievkalpojuma laikā. Katru svētdienu pulksten 9:50 pulcēsimies baznīcā uz Svētdbrīdi pie Altāra. Kādu laiciņu būsim dievkalpojumā, tad dosimies uz Svētdienas skolas telpām draudzes namā.

Kāpēc? Svētdienas skola ir brīnisķīgs kopā būšanas laiks, Dieva un sevis iepazīšanas laiks.

Gaidāmi vēl divi notikumi: talka un pilnsapulce

Sestdien, 26. septembrī no pulksten 10:00 esi aicināts talkā. Mazgāsim logus, atbrīvosim baznīcas torni no vecajām mantām, sakopsim dārzu.

Svētdien, 18. oktobrī plkst 12:00 notiks draudzes pilnsapulce. Draudzi iepazīstinās ar pārskatu par aizvadīto gadu un informēs par gaidāmajām padomes vēlēšanām.

Oktobrī atsāksies iesvētes kursi, Bībeles stundas, pāru/laulāto kursi

Rudenī atsākas mācības ne vien skolās un universitātēs, bet arī pie mums. Varbūt kaut kas no piedāvātā uzrunā tevi?

  • Iesvētību kurss sāksies 4. oktobrī. Pirmā nodarbība notiks pulksten 12 pēc dievkalpojuma. Pēc tam nodarbības notiks katru ceturtdienu plkst. 18:30. Tā līdz Ziemassvētkiem, kad notiks pašas iesvētības.
  • Bībeles stundas atsāksies 7. oktobrī. Tās notiks katru trešdenu, sākums 19:00.
  • Pāru / laulāto kurss sāksies 23. oktobrī. Nodarbības notiks piektdienās, sākums 18:30.

Kursi notiks baznīcas telpās. Šobrīd visus kursus plānojam klātienē. Piesakies un uzzini vairāk draudzes kancelejā.

Augustā un septembrī baznīca būs atvērta apmeklētājiem arī piektdienās un sestdienās.

Uzsākam pilotprojektu, – ar brīvprātīgo draudzes locekļu palīdzību padarīsim baznīcu pieejamu apmeklētājiem ārpus dievkalpojumu laika. Augustā un septembrī baznīca būs atvērta piektdienās no 16:00 līdz 19:30 un sestdienās no 11:00 līdz 17:00. Šo iespēju apmeklētāji var izmantot kā lūgšanām, tā arī lai iepazītos ar 400 gadu veco baznīcu. 

Turpiniet lasīt