Bībeles stundas atsāksies rudenī


Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks,
kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas! /Ps. 34:9/
Ar prieku un pateicību saņemsim Dieva doto vasaru ar saules siltumu un bagātīgiem zemes augļiem, lai rudenī atkal turpinātu kopā izzināt BĪBELI.