Atsākas Bībeles stundas

Ir pienācis rudens un kopā ar lapu zeltaino rotu ir atgriezušās
Jelgavas Sv. Annas draudzes BĪBELES STUNDAS.
Lasīsim un iepazīsim dziļāk Dieva Vārdu,
kas pierakstīts Lūkas evaņģēlijā.
Nodarbības notiks ZOOM platformā,
katru trešdienas vakaru plkst. 19:30.

Lai pieslēgtos, sekojiet norādēm:
TEMATS: Bībeles stunda
LAIKS: trešdienas, 19:30
TIKŠANĀS ID: 865 391 1036
PIEKĻUVES KODS: svanna
Ieraksts ir papildināts ar ZOOM piekļuves informāciju.