Bībeles stundām ZOOMā nemainīgas paroles, bet pārcelts sākuma laiks uz 19:30

Sākot ar 2021. gada 3. februāri, paroles ZOOMā būs nemainīgas:)

Jelgavas Sv. Annas draudze uzaicina TEVI uz satikšanos ZOOM .
Seko norādēm!
TEMATS: Bībeles stunda
LAIKS: 19:30
PIEVIENOJIES
TIKŠANĀS ID: 865 391 1036
PIEKĻUVES KODS: svanna