Tikšanās ar Santu Cileviču

Foto no http://www.gregors.lv/demo/misija/projekti

Jau ilgāku laiku Jelgavas Sv. Annas draudze ik mēnesi finansiāli atbalsta misijas darbu Tanzānijā. Tur šajā kalpošanā piedalās Santa Cileviča kopā ar vīru Kevinu un viņu diviem bērniem (Lūkass – 6 gadi, Adelīna – 5 mēneši). Jau 9 gadus viņi dzīvo un kalpo Tanzānijā, Āfrikā.
Šobrīd viņu kalpošana galvenokārt koncentrējas ap nelielā ciematā Bviti izveidoto izglītības centru, kurā darbojas četras klases – pirmsskolas grupa un no 1. līdz 3.klasei. Centra darbība palīdz ne vien sekmēt izglītību šajā apvidū un attīstīt bērnos Dieva doto potenciālu, bet arī izveidot kontaktus ar vietējiem iedzīvotājiem, kas ir nozīmīgi evaņģēlija vēsts uzņemšanai.
Šobrīd Santa ciemojas Latvijā un tikšanās reizē mūsu draudzē, ceturtdien, 14. oktobrī, plkst. 18:00, pastāstīs par misijas darbu un dzīvi Tanzānijā.
Lai arī sākotnēji satikšanās bija paredzēta klātienē, baznīcā, bet tagad tā noritēs ar ZOOM palīdzību.
TIKŠANĀS ID: 894 8755 0329
PIEKĻUVES KODS: 580236
Datums un laiks paliek tas pats:)