Par draudzes padomes vēlēšanām

Informējam, ka 2022. gada 20. februārī pēc dievkalpojuma notiks Jelgavas Sv. Annas draudzes padomes vēlēšanas. Aicinām ikvienu draudzes locekli piedalīties dievkalpojumā, draudzes pilnsapulcē un vēlēšanu procesā.

Tā kā valstī ir spēkā pulcēšanās ierobežojumi, kas attiecas arī uz draudzes padomes vēlēšanu norisi, balsošana notiks individuāli laika posmā no 20. februāra līdz 25. februārim. Balsot, aizpildot vēlēšanu biļetenu, būs iespējams pie lietvedes Ineses Preikšas baznīcas kancelejā:

• 20. februārī no plkst. 12.30 līdz 14,

• 22. februārī no plkst. 10 līdz 14,

• 23. februārī no plkst. 16 līdz 19,

• 24. februārī no plkst. 10 līdz 15,

• 25. februārī no plkst. 14 līdz 19.

Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudzes padomes kandidāti:

• Māra Ansonska,

• Gints Birzietis,

• Aigars Čerpinskis,

• Agnese Jākobsone,

• Inese Preikša,

• Indra Soika-Dreimane,

• Edgars Suta,

• Dzintra Šablinska,

• Sanita Zaharāne,

• Zita Zīģele.

Jelgavas Sv. Annas ev. lut. draudzes revīzijas komisijas kandidāti:

• Ilze Kreislere,

• Imants Perepelkins.

Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus dod savu gudrību, prātu un Svētā Gara palīgu un svētī mūsu draudzi ar sekmīgu draudzes padomes vēlēšanu norisi! Paldies jau iepriekš par jūsu atsaucību un piedalīšanos! Uz tikšanos 20. februārī plkst. 10 svētdienas dievkalpojumā!

Draudzes mācītājs Valdis Vircavs