Prokatedrāles diena

Vēlos atgādināt, kāpēc un kā Jelgavas Sv. Annas baznīca kļuva par Jelgavas Sv. Annas prokatedrāli.

Pirms 2007. gada Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) pastāvēja kā viena diecēze. Šinī gadā LELB Sinode pieņēma lēmumu izveidot trīs diecēzes: Rīgas, Liepājas un Daugavpils. Vajadzība pēc trim diecēzēm radās tādēļ, ka viens bīskaps nepaspēja pietiekami aprūpēt garīdzniekus un draudzes visā Latvijas teritorijā. Līdzās jau esošajam arhibīskapam Jānim Vanagam šajā pašā Sinodē tika ievēlēti vēl divi bīskapi – Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers un Daugavpils bīskaps Einārs Alpe. Liepājas diecēzi veido Kurzeme un lielākā daļa Zemgales, līdz ar to Jelgavas Sv. Annas draudze tika iekļauta Liepājas diecēzē. Kopš 2016. gada Liepājas diecēzi vada Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons.

Saskaņā ar Baznīcas lēmumu galvenais Liepājas diecēzes bīskapa kalpošanas centrs ir Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle. Lai bīskaps būtu tuvāk Zemgales draudzēm, Jelgavas Sv. Annas baznīca tika izraudzīta kā otrs bīskapa kalpošanas centrs. (Jelgava ir otrā lielākā pilsēta Liepājas diecēzē un Zemgales centrs.)

Bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojums Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā notika 2007. gada 1. decembrī, un līdz ar to baznīca kļuva par Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli. Jelgavā bīskapa ienākšanas dievkalpojums notika 2008. gada 26. janvārī, ar šo brīdi Jelgavas Sv. Annas baznīcai kļūstot par prokatedrāli. 

Šajā sakarā mēs vēlamies atzīmēt Prokatedrāles dienu, lai pateiktos Dievam, ka Liepājas diecēzē Jelgavas Sv. Annas draudze ir izvēlēta par otro bīskapa kalpošanas centru. Un izlūgties mūsu Kunga Svētā Gara vadību turpmākajā kalpošanā, palīdzību piepildīt prokatedrāles nozīmi Kristus valstības celšanā Jelgavas pilsētā, Liepājas diecēzē un Baznīcā. Dievkalpojumu svinēsim 2022. gada 26. janvārī plkst. 18, tas tiks raidīts mūsu draudzes feisbuka kontā. Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons šajā laikā ir nozīmēts komandējumā uz ASV, tadēļ viņš ir lūdzis bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru vadīt šo svētku dievkalpojumu.

Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs
Uldis Gailītis