Par izmaiņām dievkalpojumos un nepieciešamību ierobežot pandēmiju.

Pēdējās dienās valdība vairākkārt pieņēmusi pulcēšanās ierobežojumus, lai apturētu vīrusa izplatīšanos valstī. Mūsu baznīcas vadība ir ieviesusi atbilstošas izmaiņas baznīcas dzīves kārtībā un uzticējusi mācītājiem organizēt draudzes garīgo dzīvi ierobežojumu laikā.

  • Dievkalpojumi ir atcelti līdz Lieldienām. Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem.
  • Vienlaikus mācītājiem uzdots padomāt, kā šajā laikā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi. Mūsu mācītāji ir nolēmuši baznīcu padarīt pieejamu lūdzējiem svētdienās no 9.30 līdz 12.30 un trešdienās no 17.00 līdz 19.00. Baznīcas apmeklētājiem būs iespēja arī piedalīties nelielos svētbrīžos, to sākums svētdienās 10.00; 11.00; 12:00., trešdienās 18:00. Sekosim līdzi, lai dievnamā vienlaicīgi neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem, īstenosim higiēnas pasākumus un saskares ierobežojumus. Ja būs jaunas izmaiņas, par tām informēsim mājaslapā un draudzes facebook lapā.
  • Baznīcas vadība uzsver vajadzību lūgties, ievērot apdomību, mainīt ikdienas ieradumus, palīdzēt, kā arī ievērot atbildīgo iestāžu un dienestu norādījumus (biežāk mazgāt rokas ar ziepēm, ierobežot pasākumu apmeklēšanu, ceļošanu utml.), lai mēs katrs dotu savu pienesumu slimības ierobežošanā. 

Lasi Bīskapu kolēģijas vēstuli (14.03.2020.) par pulcēšanās ierobežojumiem:

“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Rom 13:1) 

Jēzus Kristus mīļoti brāļi, māsas un draudzes,

Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti sadzīvot. Paldies Dievam, šodien tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai. Izskanējusī informācija ir nedaudz neskaidri formulēta, taču apspriežoties bīskapu starpā un ar diecēžu kapituliem, pēc labākās apziņas, esam nonākuši pie šāda skaidrojuma: 

1) Sākot no sestdienas, 14. marta plkst. 23:00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi. 

2) Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ir ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas uzturētos mājās.

Arhibīskaps Jānis Vanags piebilst: “Tas mums ir grūts pārbaudījums, pretrunā dabiskajai ticības izjūtai, ka satricinājumu brīdī jāvienojas lūgšanās. Tomēr rīkosimies atbildīgi un aicināsim uz to savu draudžu ļaudis. Apdomāsim arī to, ka ar ticības paļāvību motivēta nepaklausība izraisīs ieļaunojumu pārējā sabiedrībā un noskaņos pret Baznīcu un tās vēsti. Labāk katrs savā vietā lūgsim mūsu Kungu par Latvijas zemi, tautu un baznīcu šajā piemeklējuma laikā. Lai mīļais Dievs mūsu izglābj un pasargā!”

Šeit vari iepazīies ar LELB ieteikumiem draudzēm, kas sagatavoti 12. martā, pirms Ministru kabineta lēmuma par stingrāku pulcēšanās ierobežojumu ieviešanu.