Par dievkalpojumiem valstī noteikto ierobežojumu laikā

Mīļā draudze!

Gribu jūs informēt, kā turpināsim kalpot Tam Kungam jeb, pareizāk sakot, kā Tas Kungs turpinās savu žēlsirdības darbu Jelgavā un tās apkārtnē.

Kādā no pagājušā gada nogales sprediķiem, kad situācija valstī bija līdzīga šobrīd esošajai, bet nebija tik kritiska, minēju, ka situācija pasaulē un cilvēku dzīvēs kļūs vēl smagākas, ja sabiedrības bezdievība turpināsies. Dievam būsim pavērsuši savu muguru un ne vaigu, nenožēlosim savus grēkus un neatgriezīsimies no tiem. Daudzi turpina ignorēt garīgās patiesības, bet Dievs dažādos veidos, arī caur pandēmiju, cenšas atvērt mums acis, lai mēs ieraudzītu Viņa dāvāto palīdzību Jēzū Kristū. Ko darīt šajā situācijā?

Šo svētdien Evaņģēlija lasījums būs no Marka evaņģēlija 10. nodaļas, kurā aprakstīts notikums ar aklā dziedināšanu. (Bībele jums ir, aicinu pašiem sameklēt šo Rakstu vietu un izlasīt).

Aklais Bartimejs sēž ceļmalā un dzird, ka ļaužu pūlis iet garām. Uzzinājis, ka Jēzus ir šajā gājienā, stiprā balsī sāk kliegt: „Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani!”. Bet tur ir daži, kuri vēlas apklusināt kliedzēju, viņi to apsauca, lai paliek klusu, bet tas jo vairāk brēca: „Dāvida dēls, apžēlojies par mani!”.

Bībelē ir vairāki notikumi, kad nonākuši grūtās dzīves situācijās, pat dzīvības briesmās, cilvēks kliedz uz Dievu, zinot, ka Viņš ir vienīgais, kurš var palīdzēt. Tā notiek ar Mozu (viņš patiešām kliedz uz Dievu), arī ķēniņš Dāvids un to arī redzam notikumā ar aklo Bartimeju.

Uz ko mēs kliedzam, kad ir grūti? Droši vien ir dažādi. Dažkārt uz to, kurš pirmais gadās ceļā. Dažreiz zinām, kurš ir vainīgs, un izkliedzamies uz viņu, vai nu tas ir mājdzīvnieks, vīrs, sieva, bērni, kolēģi, padotie. Šodien populāri ir izkliegties uz valdību vai tiem, kuri nedomā kā es. Bet Bartimejs kliedz uz Jēzu, un pēc nelielas diskusijas saņem dziedināšu no Jēzus. Bartimejs kļūst redzīgs. Dievs dažādos veidos, arī caur pandēmiju, cenšas atvērt cilvēka acis, lai ieraudzītu Viņa dāvāto palīdzību Jēzū Kristū. Varbūt tajā vietā, lai mēs kliegtu viens uz otru, brēksim uz Dievu, jo Viņš ir vienīgais, kurš var palīdzēt šajā situācijā. Kamēr brēksim viens uz otru vai ignorēsim Dieva eksistenci, situācija kļūs tikai smagāka.

Dievkalpojumi Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē, Dalbes, Kalnciema-Klīves un Sesavas baznīcās notiks kā iepriekš.

Mēs atsāksim dievkalpojumu tiešraides no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles svētdienās
10:00 Facebook kontā.

Jelgavas Sv. Annas dievnams atvērts individuāliem dievlūdzējiem svētdienās no 9:30 līdz 12:30 un trešdienās no 17:00 līdz 19:00, mācītājs sava amata pienākumos vadīs dievkalpojumu svētdienās 10:00 un trešdienās 18:00.

Tie, kuri sekosiet līdz dievkalpojuma norisei attālināti, Svēto Vakarēdienu varēsiet saņemt individuāli svētdienās no pl. 11.00 līdz 12:30.

Ja jums nav iespēja sekot līdz dievkalpojumam attālināti, mācītājs aprūpēs ar grēku atlaišanu, Evaņģēliju, lūgšanu, Svēto Vakarēdienu un svētību individuāli svētdienās no 10:00 līdz 12:30 un trešdienās no 17:00 līdz 19:00.

Ja ir kādi jautājumi, zvaniet pa telefonu vai rakstiet e-pastā. Kontaktinformācija mūsu draudzes mājas lapā.

Jelgavas Sv. Annas draudzes mācītājs Uldis Gailītis.