Par dievkalpojumu apmeklēšanu

Mīļā Annas draudze.

Valdība ir mīkstinājusi pulcēšanās ierobežojumus. Ko tas nozīmē mums?

Dievkalpojumi, kā ierasts, turpinās notikt svētdienās plkst. 10.00 un trešdienās plkst 18.00 un tos pārraidīsim arī mūsu facebook lapā. Kas attiecas uz dievkalpojumu apmeklēšanu klātienē, –  sekosim līdzi cilvēku skaitam, lai ievērotu atbildīgo dienestu norādes. Mūsu baznīca ir liela un plaša, ievērosim 2 metru attālumu vienam no otra. Baznīcā ir roku dezinfekcijas līdzekļi, sveicinām viens otru no attāluma.

Šeit ir atbilstošs izraksts no tieslietu ministrijas skaidrojuma: „Atgādinu, ka atbilstoši š.g. 30. marta skaidrojumam dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, kas veicama pulcējoties, proti, par organizēto pasākumu minētā rīkojuma 4.5.apakšpunkta izpratnē. Tādējādi, šādos gadījumos reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.”

Mēs aicinām katru izvērtēt riskus pirms doties ārpus mājas – apmeklēt dievnamu, publiskas vietas un organizētus pasākumus. Būsim atbildīgi, izvērtēsim savu veselību un apmeklēsim baznīcu, neapdraudot savu un līdzcilvēku veselību. Pēc dievkalpojuma neuzkavēsimies sadraudzībā un neradīsim apstākļus, kas varētu ietekmēt savu un citu cilvēku veselību.

Šis ir informatīvs materiāls un nav uzskatāms par pulcēšanās uzaicinājumu.

Jelgavas sv. Annas draudzes mācītāji Uldis Gailītis un Valdis Vircavs.