Bībeles stundas notiks Zoom platformā

Bībeles stundas pārceļam uz internetu. Pieslēdzies trešdienās pulksten 19:15 no mājām caur Zoom platformu. Pieejas kodi katru nedēļu mainās, tos meklē mūsu facebook lapā.
Kursus vada mūsu mācītāji Uldis un Valdis.

KĀPĒC? Caur Bībeli ar mani runā Dievs un Bībeles stundas man palīdz vēl labāk izprast Viņa teikto un attiecināt to uz savu dzīvi.
KAD? Trešdienās plkst. 19.15. Pievienojies jebkurā trešdienā.
KUR? Zoom platformā.