Kā tagad apmeklēsim baznīcu?

Dievkalpojumi notiek, tos var apmeklēt. Dievnams ir garīga patvēruma un dzīvības spēka avota vieta, kurā Dieva ļaudis var smelties mieru un stiprinājumu savai dzīvei.

Turklāt Dievs mums ir dāvājis saprātu un licis rūpēties par savu un līdzcilvēku miesu arī slimības epidēmiju laikā, lai tā būtu vesela un dzīvotu. Kurš to teica? To rakstīja Mārtiņs Luters pirms 493 gadiem lielas epidēmijas laikā.

Tāpēc arī tagad izmantosim šo Dieva dāvanu un ievērosim dažus piesardzības pasākumus. Pacietīsim pat mazas neērtības, lai neapdaudētu sevi un līdzcilvēkus. Un ar vienprātību un gudru darbību liksim vīrusam iznīkt!

Mūsu mazā darbības programma un baznīcas apmeklēšanas kārtība uz kādu laiku:

  • Uz baznīcu ņem līdzi un lieto mutes un deguna aizsegu (masku).
  • Ienākot baznīcā dezinficē rokas.
  • Baznīcā ievēro 2 metru attālumu no visiem, ar ko nedzīvo kopā. Tas palēninās pārvietošanos, bet būsim pacietīgi.
  • Ievēro baznīcā izvietoto informāciju vai kalpotāju teikto, piemēram, kur sēdēt, kā saņemt vakarēdienu. Miera sveicienu dodam un saņemam pamājot, paklanoties vai sūtot gaisa bučas.
  • Rūpīgāk kā parasti seko līdzi savam veselības stāvoklim un, pamanot slimības pazīmes, paliec mājās. Konsultējies ar ģimenes ārstu. Ja esi pašizolācijā vai karantīnā, uz baznīcu nenāc. Gaidīsim tevi, kad būsi vesels vai pēc pašizolācijas.

Lai Dieva Vārds un Sakramenti mūs stiprina un uztur īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu!